logo yeni

KPSS A GRUBU SINAVLARDA 35 YAŞ ŞARTI UYGULAMASI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULDU

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

kpssDevlet Personel Başkanlığı verdiği görüş ile KPSS A grubu kadrolar için 35 yaş şartının uygulanması konusuna açıklık getirdi.

Başkanlık tarafından verilen görüşte, 6495 sayılı Torba Kanun ile yeniden düzenlenen 657 sayılı Kanunun ek 40 ncı maddesi ile yaş şartının, tüm A grubu kariyer mesleklerde uygulama birliğini sağlayacak şekilde “giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak” olarak değiştirildiğine vurgu yapıldı.

Ayrıca görüşte, 657 sayılı Kanuna, 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen, geçici 38 inci maddesinde, bu uygulamanın Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan giriş sınavları hakkında uygulanmayacağının da belirtildiği hususuna değinildi.

Başkanlık sonuç olarak verdiği görüşte:

1) 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun ek 40 ncı maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğü girdiği 02/08/2013 tarihinden sonra duyurusu yapılacak olan kariyer meslek sınavlarında, otuzbeş yaş şartının “giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla” aranması gerektiği,

2) 02/08/2013 tarihinden önce duyurusu yapılmış ancak söz konusu tarih itibariyle başvurusu devam etmekte olan kariyer meslek sınavlarında, otuzbeş yaş şartının “giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla” aranması gerektiği,

3) 02/08/2013 tarihinden önce duyurusu yapılıp başvurusu sona ermiş kariyer meslek sınavlarında ise, yaş şartı ile ilgili olarak sınav duyurusunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanması, diğer bir deyişle otuzbeş yaş şartının “giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla” aranması gerektiği,

4) Kariyer meslek yönetmeliklerinde (Uzmanlık Yönetmeliği, Teftiş Kurulu Yönetmeliği gibi) yer alan ve 657 sayılı Kanunun ek 40 ncı maddesine aykırılık teşkil eden düzenlemelerin ivedilikle değiştirilmesi gerektiği, bu kapsamda hazırlanacak Taslaklarla ilgili olarak Başkanlığımızdan ayrıca görüş alınmasına gerek bulunmadığı,

5) 5525 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini 02/08/2013 tarihinden önce bitirmiş olanlar için söz konusu tarihten itibaren iki yıl süreyle; 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kariyer meslek sınavlarında otuzbeş yaş şartının aranmaması gerektiği,

Kararına varmıştır.

Daha ayrıntılı bilgi için KPSS A grubu kadrolarda 35 yaş sınırı uygulamasına ilişkin görüşü inceleyebilirsiniz.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.