logo yeni

MEMURLUĞA GİRİŞTE CİNSİYET AYRIMI YAPILABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

esitlik2Devlet memurluğuna alınmada aranacak genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiş olup, bu şartlar arasında cinsiyete ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, kurumlar tarafından personel istihdamına gidilirken, bazen cinsiyet ayrımı yapılmakta ve aranacak nitelikler arasında “erkek olmak” ya da “ kadın olmak” şartlarına da yer vermektedirler.

Cinsiyete dayalı ayrım yapılmasının hukuki yönü

Anayasa’nın 10 uncu maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” denilmiş ve 70 inci maddesinde de ”Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayırım gözetilemez. " hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunda da memuriyete girişte aranacak genel şartlar arasında cinsiyetten söz edilmemiştir.

Anayasada yer alan düzenlemeler ve 657 sayılı Kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, memur istihdamına ilişkin işlemlerde kamu kurum ve kuruluşlarının cinsiyet ayrımına gidemeyeceği ve hizmete almada görevin gerektirdiği nitelikler dışında başka bir şart ileri süremeyecekleri görülmektedir.

Memur alımlarında cinsiyet ayrımı

KPSS sonuçları üzerine, kurumların talepleri ve verdikleri bilgiler çerçevesinde hazırlanan tercih kılavuzunda, bazı kurumların atamayı düşündüğü personelde “Cinsiyeti erkek olmak” ya da “Cinsiyeti kadın olmak” şartlarını aradıkları da görülebilmektedir.

Cinsiyet ayrımına dayalı şart getiren bu düzenlemelerden dava konusu edilenlere ilişkin olarak, Danıştay tarafından verilen işe girişte cinsiyet şartına ilişkin Kararlarda genellikle; “kamu kurum ve kuruluşlarına, personel alımlarında, başvuru şartlarının görevin gerektirdiği nitelikler ve hizmet gerekleri doğrultusunda eşitlik ilkesine uygun bir şekilde belirlenmesi gerekmekte olup, bunun dışında hiçbir ayırım gözetilemeyeceği kuşkusuz olduğundan, Tercih Kılavuzunda Anayasanın 10. ve 70. maddelerinin öngördüğü eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde düzenlenen koşulda hukuka uyarlık bulunmamaktadır” şeklinde değerlendirme yapılmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.