logo yeni

KPSS YERLEŞTİRMELERİNDE “ASKERLİK” ŞARTI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

askerKPSS sonucunda başarılı olan ve “Muvazzaf askerlik hizmetini fiilen yapmış olmak” koşulunu taşımadığı halde, ÖSYM tarafından duyurulan Tercih Kılavuzunda bu şartın arandığı kadroyu tercih eden adayların yerleştirmelerinin yapılmadığı ya da yerleştirildikleri halde ilgili kurumlar tarafından atamalarının yapılmadığı görülebilmektedir.

Muvazzaf askerlik hizmetini fiilen yapmamış olmalarına rağmen, bu şartın arandığı kadroları tercih edenlerin, ÖSYM tarafından yerleştirilmemeleri ya da yerleştirildikleri kurumlar tarafından atamalarının yapılmadığı hallerde, konu bazen yargıya da intikal etmektedir.

Benzer bir olayda, KPSS’ye katılan ve yerleştirme tercih formunda “muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" koşulu aranan kadroyu tercih eden kişinin yerleştirme işlemi yapılmamıştır. Bu nun üzerine açılan davada, söz konusu şartın ve yerleştirilmeme işleminin iptali istenmiştir.

Davaya bakan Danıştay 12. Dairesi, Tercih Kılavuzunda yer alan şartın 657 sayılı Kanunda yer alan bir düzenlemenin kısıtlanmasına sebep olduğundan hareketle, bu şart ve yerleştirmeme işlemini iptal etmiştir.

Danıştay Kararında; Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartların 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde sayılmış olduğu ve askerlik şartına ilişkin olarak da, askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartlarının getirildiği belirtilmiştir.

Kararda ayrıca, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin B//2 bendinde kurumlar tarafından özel şartlar da getirilebileceğinin hüküm altına alındığından ve böylelikle kurumlara personelde aranılacak özel nitelikleri belirleme yetkisinin verilmiş olduğundan söz edilerek, bu yetkinin genel Kanun olan 657 sayılı Kanuna aykırı şekilde ve Kanunda düzenlenmiş bulunan konularda bir kısıtlama yapılması şeklinde kullanılmayacağı değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmelerden hareketle de, Tercih Kılavuzunda “muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" şartına yer verilmesinin ve bu şartı taşımayan adayın yerleştirme işleminin yapılmamasının hukuka aykırı olduğuna ve iptallerine Karar verilmiştir.

Söz konusu Karar için tıklayınız...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.