logo yeni

35 BİN KİŞİ SINAVSIZ İŞE GİREBİLECEK

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personel33713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yapılan değişiklikle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları da dahil), 657 sayılı Devlet memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2'sinin, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki hak sahiplerinin istihdamına ayrıldı.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yapılan değişiklikle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam edilecek hak sahipleri artırılırken, istihdam zorunluluğu bulunan kurumlar da artırıldı. Böylelikle daha önce 18.000 kişiye istihdam imkanı sunulurken bu rakam 35.000 artırılmış oldu ve sayı 52.000’e yükseldi.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam edilecek hak sahiplerinin, atamalarının yapılacağı kadro veya pozisyonlar için sınava girmelerine gerek bulunmamakla birlikte, atanacakları kadro ve pozisyonlar için ilgili mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımaları gerekecek.

İstihdam hakkında kimler faydalanacak?

**Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların (5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç) kendileri  veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi; bu kapsamda hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğunun yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,

** 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinin; kendileri  veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi; bu kapsamda hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğunun yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,

**Vazife malullerinden yukarıdaki kapsama girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlardan vazife malulü sayılanların; kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

**Terörle Mücadele Kanunun kapsamında vazife malulü sayılanlar, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybetmiş veya engelli hale gelmiş olanlar ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenlerden, hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi; engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

istihdam hakkından faydalanabilecek.

İstihdam hakkından kimler faydalanamayacak?

**Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar,

**Atama yapılabilecek kapsamdaki  kurumlarda görev yapanlar,

**İstihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra, söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar,

**Kırkbeş yaşını bitirmiş olanlar

istihdam hakkından faydalanamayacak.

Hak sahipleri hangi kadrolara atanacak?

**İlköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadrolara,

**Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanlar memur unvanlı kadrolara

atanabilecek.

Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarına yapılacak atama tekliflerinde ise hak sahiplerinin  öğrenim durumları itibarıyla atanabilecekleri kadro unvanları dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esas alınacak.

Konuya ilişkin diğer ayrıntılar için buradaki haberimizde 86. Maddeye bakınız.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.