logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI İPTAL OLUR MU?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

sinavMaliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 1500 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için sınav açtıklarını, sınavın kendileri tarafından yapılacağını ve sınava hangi fakültelerden ve bölümlerden mezun olanların başvuruda bulunabileceğini duyurdu. 

Yapılan duyuruya göre “Mühendislik programları (Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği hariç) ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlar” bu sınava başvuruda bulunamayacak.  

Bu yazımızda; mühendislik programları ile eğitim, fen ve edebiyat fakülteleri mezunlarının Vergi Müfettişliğine alınmasının doğruluğu ya da yanlışlığı konusuna girilmeden, sadece ortaya çıkan ve hukuka uygun olmadığını düşündüğümüz duruma ilişkin değerlendirmelerimize yer verilecektir. 

1- 27.03.2013 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; 

-Giriş Sınavına katılabilmek için aranacak şartlarda değişikliğe gidilmiş ve eğitim şartı olarak  “En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak” gerekeceği, 

-Mühendislik Programları ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun adaylar için atama yapılacak kadro sayısının %25'inin ayrılacağı 

hüküm altına alınmıştı. 

2- 05.06.2013 tarihinde Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; 

-ÖSYM tarafından yapılacak ilk sınavdan önce Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için, “en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak” gerekeceği 

şeklinde  geçici bir düzenleme yapıldı. 

3- 05.06.2013 tarihinde yapılan duyuru ile; 

-Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 1500 adet Vergi Müfettiş Yardımcısı alacağı, 

-Giriş sınavının yazılı bölümü 13 Temmuz 2013 halinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacağı, 

-Sınava “En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş” olanların katılabileceği 

belirtildi. 

Konuya ilişkin değerlendirmemiz 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği, Yönetmeliğe eklenen geçici madde ve Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınav duyurusunda yer alan hususlardan “eğitim durumu” açısından konuyu değerlendirdiğimizde; 

*Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin halen yürürlükte olan bir hükmünde (Madde 12/c) Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına hangi fakülte ve bölüm mezunlarının başvurabileceğinin belirtilmiş olduğu, 

*Yönetmeliğe eklenen geçici maddenin ve sınav duyurusunun, sınava girme hakkı olanlardan sadece bazılarına sınava başvuru imkanı tanıdığı, 

*Mühendislik programları (Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği hariç) ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olanların bu sınava girmelerinin engellendiği, 

*Verilen bir haktan belli bir tarihten sonra yararlanılabileceğine ilişkin geçici hükümlerin getirilmesi mümkün olmakla birlikte, bu şekilde bir düzenlemenin ancak o hakkın verilmesine ilişkin düzenleme ile birlikte getirilmesi halinde anlamlı olabileceği; bir hak verildikten 70 gün sonra bu hakkın sadece hak sahiplerinin bazıları tarafından kullanılabilmesine yönelik düzenleme yapılmasının uygun olmayacağı (27.03.2013 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliğinde, bu şekilde geçici bir madde konulması mümkün olabilirdi), 

*Bir defalığına bile olsa, 70 gün önce tanınan hakkın bazı kişiler için kullandırılmıyor olmasının; hukukun temel ilkelerine, idari istikrara, eşitliğe ve hakkaniyete uygun düşmeyeceği (Bu uygulamanın, bir defayla sınırlı kalmayarak her dafasında geçici madde ile düzenlenmesi yoluna da gidilebilir),  

*5 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile 6 Haziran 2013 tarihinde yapılan sınav duyurusuna ilişkin bazı hükümlerin dava konusu edilmesi halinde, idari yargı yerleri tarafından yukarıda belirtilen açılardan da değerlendirme yapılabileceği 

düşünülmektedir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.