logo yeni

İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİLİĞİNE GİRİŞ SINAV KOMİSYONLARI DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

infaz korumaİnfaz ve koruma memurluğu öğrenciliğine girişe ilişkin; sözlü sınav ve mülakat, sınav sonuçlarının duyurulması ve sınavı kazananlardan istenecek belgeler, sınavı kazananların öğrenciliğe kabulü işlemleri Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları tarafından da yürütülebilecek. Bu işlemler daha önce sadece ilgili eğitim merkezinin bulunduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca yürütülüyordu.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik ile  “Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği”nde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle;

-Sözlü sınav ve mülakata çağırılacak infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının belirlenmesine,

-İnfaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının sözlü sınav ve mülâkatının yapılmasına,

-Sınavı kazananların öğrenciliğe kabulü için belge istenmesine,

-Öğrenciliğe kabul şartlarına ilişkin evrakın ilk incelemesine,

-Öğrenciliğe kabul teklif kararının alınmasına

İlişkin işlemlerin, sadece ilgili eğitim merkezinin bulunduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığı tarafından değil, Bakanlıkça belirlenen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca da yapılmasına imkan sağlandı.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ve önceki hali

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 31/B maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumların ihtiyacına göre belirlenen sayıda, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sözlü sınav ve mülâkat yapılmak üzere, eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları ile ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça belirlenecek adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına Bakan onayı ile yetki verilir.”

(Eski Hali: Eğitim merkezlerinin yetki alanındaki kurumların ihtiyacına göre belirlenen sayıda, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sözlü sınav ve mülâkat yapılmak üzere, eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına Bakan onayı ile yetki verilir.)

“Sözlü sınav ve mülâkata, kurumların ihtiyacına göre, merkezî sınavda en az 70 puan alan öğrenci adaylarından Bakanlıkça belirlenecek kadro sayısının 5 katı idare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı çağırılır. Sözlü sınav ve mülakata çağırılacak infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, sözlü sınav ve mülakat yapmak üzere yetki verilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca, yetkide belirtilen yerlerin toplam kadro sayısı esas alınarak belirlenir.”

(Eski Hali: Sözlü sınav ve mülâkata, kurumların ihtiyacına göre, merkezî sınavda en az 70 puan alan öğrenci adaylarından Bakanlıkça belirlenecek kadro sayısının 5 katı idare memurluğu ve infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı çağırılır. Sözlü sınav ve mülakata çağırılacak infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, her bir eğitim merkezinin bulunduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca, eğitim merkezinin yetki alanına giren yerlerin toplam kadro sayısı esas alınarak belirlenir.)

“İdare memurluğu öğrenci adaylarının sözlü sınav ve mülâkatı sınav kurulu tarafından, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının ise eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları ile ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça belirlenen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca yapılır.”

(Eski Hali: İdare memurluğu öğrenci adaylarının sözlü sınav ve mülâkatı sınav kurulu tarafından, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının ise eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca yapılır.)

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 31/D maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdare memurluğu öğrenci adaylığı için Bakanlık, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için sözlü sınav ve mülakatın yapıldığı yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığı, sınavı kazananlardan, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde başvurmaları gerektiğini bildirir.”

(Eski Hali: İdare memurluğu öğrenci adaylığı için Bakanlık, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığı, sınavı kazananlardan, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde başvurmaları gerektiğini bildirir.)

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 31/F maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31/F– Kabul şartlarına ilişkin evrakın ilk incelemesi idare memurluğu öğrenci adaylığı için sınav kurulunca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için ise sözlü sınav ve mülakatın yapıldığı yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca yapılır.

Öğrenciliğe kabul teklif kararı, şartları taşıyan idare memurluğu öğrenci adayları için sınav kurulunca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları için ise adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca alınır. Güvenlik soruşturması tamamlanmayan ve sağlık raporu eksik olan öğrenci adayları hakkında geçici öğrenciliğe kabul teklif kararı alınır ve bu kararlar Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık onayı eğitim merkezlerine; ayrıca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının sözlü sınav ve mülakatının yapıldığı yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilir.”

(Eski Hali: MADDE 31/F – Kabul şartlarına ilişkin evrakın ilk incelemesi idare memurluğu öğrenci adaylığı için sınav kurulunca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylığı için ise eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca yapılır.

Öğrenciliğe kabul teklif kararı, şartları taşıyan idare memurluğu öğrenci adayları için sınav kurulunca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları için ise adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca alınır. Güvenlik soruşturması tamamlanmayan ve sağlık raporu eksik olan öğrenci adayları hakkında geçici öğrenciliğe kabul teklif kararı alınır ve bu kararlar Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık onayı eğitim merkezlerine; ayrıca, infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının eğitim merkezlerinin bulunduğu yer adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilir.)

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.