logo yeni

MÜLAKATTA KAYIT SİSTEMİ OLMAYACAK

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

Anayasa Mahkemesi, 28 Şubat 2013 perşembe günü yapılan mahkeme toplantısında görüşülen dosyalar ve sonuçlarını açıkladı.

Çoğunlukla iptal istemlerinin reddi şeklinde çıkan kararlarda KPSS A grubu sınavlara giren adayları ilgilendiren kararlar da vardı.

Genel Müdür gerektiğinde yetkisini devredebilecek

Anayasa Mahkemesi 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 13. maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan ve Genel Müdürün gerektiğinde temsil yetkisini devretmesine olanak veren hükmün Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Performans Denetimi

CHP, 2010 yılında çıkarılan 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile düzenlenen performans denetiminin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme performans denetimi ile ilgili maddelerin Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Denetçi yardımcılığı sınavında mülakatla ilgili konular

Yine 6085 sayılı Kanunda yer verilen Denetçi yardımcılığı mülakatında adayların bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu dışında ayrıca özgüveninin, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının ölçülmesini Anayasaya aykırı bulmadı.

Mülakatta kayıt cihazı bulunmaması

Mahkeme, Denetçi yardımcılığı mülakatında kayıt cihazları ile kayıt yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla, 6085 Sayılı Kanunun 17 nci maddesinde yer verilen “mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.” hükmünün de Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Ayrıca mahkeme, mülakatta başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.” biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine karar verdi.

Sayıştayın yerindelik denetimi yapması

6085 sayılı Kanunun 35. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “Sayıştay tarafından yerindelik denetimi yapılamaz, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alınamaz.” biçimindeki son cümlesi de mahkeme tarafından Anayasaya aykırı bulunmadı.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.