logo yeni

KAMU HASTANELERİ KURUMU 2220 PERSONEL ALACAK

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, hastanelerde görev yapmak üzere işe alınacak uzman ve büro personeline ilişkin usul ve esasları belirledi. Sözleşmeli olarak işe alınması planlanan toplam 2220 personelin büyük bir kısmı kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olan personelden karşılanmaya çalışılacak. 

Konuya ilişkin olarak birimlere gönderilen 21.02.2013 tarihli yazıda, birimler tahsis edilmiş bulunan 1773 uzman ve 447 büro görevlisi sayısının, %70'ini geçmeyecek şekilde Kamu kurum ve  kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmekte bulunanlardan karşılanması istenildi. Açıktan atama yapılacaklara ilişkin usul ve esasların ise daha sonra düzenleneceği belirtildi.

Açıktan personel alımının ne zaman yapılacağı belli değil

Buna göre, birimler kendilerine ayrılan personel sayısının %70’ine kadar olan kısmını halan memur olarak çalışmakta olanlardan karşılayabilecek ve şimdilik açıktan personel alımı yoluna gidemeyecek.

İşe alınacaklarda aranacak şartlar

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek uzman ve büro görevlilerinde, genel şartlar yanında;

Uzmanlar için;

-4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

-Kamu veya özel sektörde en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

-Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmak, (Kamu kurumlarında memur olarak çalışmakta olanlarda bu şart aranmayacak)

Büro görevlileri için;

-En az 2 yıl süreli yüksekokul mezunu olmak,

-Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmak, (Kamu kurumlarında memur olarak çalışmakta olanlarda bu şart aranmayacak)

Şartları aranacak. Diğer şartlar ile usul ve esasların yer aldığı Yönerge için tıklayınız…

Şartları taşıyanlardan açıktan atanacak olanlar, atanacakları birim tarafından giriş sınavına tabi tutulacaklar. Memurlar ise kurumlarından muvafakat aldıktan sonra, genel sekreterle sözleşme imzalayarak iş başı yapacaklar.

İşe alınanlarla sözleşmeler 2 veya 4 yıllık yapılacak. Haftalık çalışma saatleri Devlet memurları gibi olacak.

Ücret ve mali haklar

Uzman ve büro personeline, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre  belirlenen tavan ücret esas alınarak 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı cetvelde belirlenen oranlarda her ay peşin olarak ücret ödenir.

Ayrıca döner sermaye gelirlerinden aynı cetvelde belirlenen tavan oranları geçmemek kaydıyla, birliğin grubu, personelin görevi, eğitim durumu, çalışma şartları ve çalışma süreleri, hizmete katkısı, performansı gibi unsurlar esas alınarak Bakanlıkça belirlenen oranda ek ödeme yapılır. Ek ödemeler, takip eden aybaşında ödenir.

Yurtiçi ve yurtdışında geçici görevle görevlendirileceklere ödenecek yol giderleri ve gündelikler hakkında birinci dereceli ve 3000 ek göstergeli kadroda görev yapan Devlet memuru emsal alınarak Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır.

*Uzman ve Büro Görevlilerinin birimlere dağılımı listesi için tıklayınız...

*Hizmet Sözleşmesi örneği için tıklayınız ...

logokucuk

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.