logo yeni

ÖZELLEŞTİRME İSTİHDAMA ENGEL OLUYOR

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

4046 sayılı Kanun çerçevesinde Özelleştirme Kapsamında yer alan Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü yıllardır personel sıkıntısı çekiyor. Özelleştirme kapsamına alınması gerekçe gösterilerek ülkemizde bu kadar işsiz ve taşeron baskısı altında çalışan işçi varken yeni personel alımı yapmayan Türkiye Şeker Fabrikaları, personel yetersizliği sebebiyle üretim sıkıntısı çekmeye başladı.

Bu durumu dile getirerek konuyla ilgili Meclis Araştırması açılmasını talep eden İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve arkadaşları TBMM Başkanlığına önerge verdiler.

Önergede tarım ve sanayi entegrasyonu açısından stratejik önem arz eden ve dünya ülkeleri tarafından korunup desteklenen Şeker Sanayi Endüstrisinin üretim aşamasında yıllardır süregelen büyük bir kadro sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

Aynı zamanda, özelleştirme kapsam ve programında olan Şeker sanayinin ihtiyacı olan personeli temin edememekle birlikte üretim sürecinde zorunlu olan teknik ve idari personeli dahi karşılayamaz hale geldiği, özelleştirme kapsamına alındığı 2000 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesinde memur, sözleşmeli ve işçi olmak üzere toplam 30612 personel çalışmakta iken 2012 yılında bu sayının yaklaşık %56,6 oranında azalarak 14060 kişiye kadar düştüğü belirtilirken, mevcut çalışan üyelerin %70’inin emekliliğe hak kazanmış olması, ünvanlı kadroların yetersizliği ve yıllardır süregelen ancak bir türlü çözüme kavuşmayan kadro sıkıntısının had safhaya ulaşması nedeniyle ağırlaşan çalışma koşulları da göz önüne alındığında bu durumun Türkiye Şeker Fabrikalarının asıl faaliyetlerinin yürütüldüğü bölümlerde üretimin devamlılığını tehdit eder hale geldiği ifade edildi.

Türkiye Şeker Fabrikalarını tehdit eden bu sorunun, işveren tarafından yıllardır satın alınan hizmet alımı ile karşılanma yoluna gidildiği, iş yasası hükümleri çerçevesinde burada oluşan hukuka aykırı durumlar çalışma barışı adına işveren açısından birçok olumsuzluk meydana getirdiği de önergede dile getirildi.

Ayrıca Şeker sanayinde yaşanan personel eksikliğinin, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmesinin ardından, 2010 yılında gerçekleştirilen KİT toplantılarında ÖİB tarafından satılacak olan fabrikalardaki elemanların diğer fabrikalara aktarılarak personel eksikliğinin bu yolla giderileceği ifade edildiği halde, üzerinden 3 kampanya dönem geçmesine rağmen konu ile ilgili somut bir adım atılmadığı ve Türk Şeker Sanayisinin yaşadığı personel sıkıntısına rağmen bu zorlu şartlar altında üretimini sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca, 2011-2013 ile 2013-2015 yıllarını kapsayan orta vadeli planlarda makroekonomik politikalar kısmında Kit ve Özelleştirme başlığı altında yer aldığı üzere KİT’lerde nitelikli personel ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır.” ibareleri yer almasına rağmen, yaşanan personel eksikliğinin ne yazık ki yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulamadığı ifade edildi.

Bu sebeplerle Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye gerekli kadroların tahsisi ve bu kadrolara geçici işçi statüsündeki üyelerden atama yapılması, çalışma barışının ve iş yerlerinde huzurun sağlanmasına da büyük katkı yapacağı hususları göz önünde tutulduğunda, bu konuda gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98’inci, İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması talep edildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.