logo yeni

calisanlar2 copy

ÖĞRENİMİNE GÖRE DAHA ALT DÜZEYDEN MEMURİYETE GİRENLERİN İNTİBAKI NASIL YAPILIR?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

memur 4657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memur iken üst öğrenimi bitirenlerin veya memuriyetten ayrıldıktan sonra üst öğrenimi bitirip yeniden memuriyete girenlerin, üst öğrenimleri esas alınarak haklarında intibak işlemi yapılacağına hükmetmiştir.

İntibak

Devlet memurlarının, memuriyete giriş derece / kademelerinin belirlenmesinde esas alınan öğrenim düzeyinde değişiklik olduğunda, son öğrenim durumlarına göre haklarında intibak işlemi gerçekleştirilir.

657 sayılı Kanunun 36/A-11-d maddesine göre, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirip yeniden memur olanların intibakı; aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilerek bulunacak derece ve kademeye yükseltilmek suretiyle yapılır.

Hakkında intibak işlemi yapılacak olan memurun emsali; aynı üst öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve bu öğrenimi normal süresinde bitirdikten sonra memuriyete giren memurdur.

Daha alt öğrenim düzeyinden memuriyete girenlerin durumu

Mezun oldukları öğrenim düzeyinin daha alt düzeyindeki bir öğrenim düzeyinden sınava girerek Devlet memuriyetine atananların, üst öğrenim mezunu olduklarını gerekçe göstererek intibaklarının yapılmasını talep ettikleri hallerle ilgili olarak, farklı değerlendirmelerin yapıldığına ilişkin karar, görüş veya uygulamalara rastlanmaktadır.

Örneğin, intibak işleminin yapılabilmesi için memuriyete ilk giriş sonrasında üst öğrenimin tamamlanmış olması gerektiği yönünde görüşlerin yanı sıra intibak işleminin yapılmasında üst öğrenimin ne zaman bitirildiğinin öneminin olmadığına ilişkin kararların olduğu da görülmektedir.

-KPSS’ye girdiği tarih ile atama veya ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme tarihi arasında öğrenim düzeyi değişenlerin intibakı hakkındaki Devlet Personel Başkanlığı görüşü için tıklayınız …. 

-KPSS son başvuru tarihi ile Devlet memurluğuna yerleştirme tarihi arasında üst öğrenimi (lisans öğrenimini) bitiren personelin memuriyete giriş derece ve kademesinin, lisans öğrenimini bitirenlerin giriş derece ve kademesi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği hakkındaki Devlet Personel Başkanlığı görüşü için tıklayınız …

-Önlisans ve lisans mezunu oldukları halde, lisesi mezunu olarak atanan personelin yüksekokul diplomalarına istinaden intibakları hakkındaki Devlet Personel Başkanlığı görüşü için tıklayınız…

-Üniversite mezunu iken lise mezunu olarak çalışmayı kabul edene ve memuriyette iken üst öğrenimi bitirmeyen memurun, üst öğrenimine göre intibakı hakkındaki Danıştay 5.Dairesi Kararı için tıklayınız… -(Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin 3.5.2005 günlü, E:2004/89, K:2005/251 sayılı Kararının bozulmasına ilişkin) 

Değerlendirmemiz

Memuriyete giriş seviyesinden üst düzeydeki öğrenimi tamamlamış olan memurlardan hangilerinin intibakının yapılacağı, 657 sayılı Kanunda “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak … üst öğrenimi bitirenler, …” denilmek suretiyle belirlenmiştir. 

Buna göre;

**Memuriyette iken üst öğrenimi bitirenler veya memuriyetten ayrıldıktan sonra üst öğrenimi bitirip yeniden memuriyete girenler hakkında intibak işlemi yapılması gerekeceğini,

**Mezun durumda oldukları öğrenim düzeyinin daha alt seviyesindeki bir öğrenim düzeylerinden memuriyete girenler hakkında, memuriyete girmeden önce bitirmiş oldukları üst öğrenimden dolayı intibak işlemi yapılamayacağını,

**Mezun durumda oldukları öğrenim düzeyine göre daha alt bir öğrenim düzeyinden memuriyete girenlerin, memuriyete girmeden önce tamamlamış oldukları üst öğrenimle aynı düzeyde bir öğrenimi memuriyete ilk girişten sonra yeniden tamamlamaları halinde, bu öğrenimlerinden dolayı haklarında intibak işlemi yapılabileceğini

düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.