logo yeni

YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN ATAMA İŞLEMLERİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

Devlet Personel Başkanlığı KPSS yerleştirmelerinin tamamlanması için atama yapacak kamu kurumlarına faydalı olması bakıından bir kılavuz yayınladı. Ancak biz bu kılavuzun adaylar için de faydalı olabilecek yönlerini sizler için derledik.

BELGE TESLİMİ İÇİN ADAYLARA SÜRE VERİLMESİ 

Yerleştirmesi yapılan adayların gerekli belgeleri teslim etmesi için kurumlarca bir süre belirlenmesi ve bu sürenin adaylara bildirilmesi (ilanı) gerekmektedir.Belirlenen sürede istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların atama işlemleri yapılmaz.

Belge yerine adayların beyanının yeterli olduğu durumlar:

Kamu kurum ve kuruluşlarının

-askerlik durum belgesi, 

-adli sicil belgesi,

-sağlık raporu,

yerine adaylardan beyan almaları yeterlidir. Bu beyanlarda adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48inci maddesi uyarınca;

a)askerlikle bir ilişiğinin bulunmadığını,

b)memuriyete engel bir suçtan mahkumiyetinin bulunmadığını,

c)yerleştirildiği kadro veya pozisyona ilişkin görevleri yerine getirmesine engel bir sağlık sorununun olmadığını,

açıkça beyan etmeleri gerekmektedir.

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

SERTİFİKALAR

Adaylardan istenilen belgelerden;

-Sertifikaların meb onaylı/meb onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından temin edilmiş olması gerekmektedir.Diğer taraftan, meb onaylı olması gerektiği belirtilmeyen (linux bildiğini belgelemek, oracle ve c++ veya delphi programlama dilini bildiğini belgelemek gibi) durumların herhangi bir kurstan alınmış ve istenilen nitelikleri taşıdığını gösterir kurs belgesi veya örgün öğretimde ders olarak görüldüğünü ve başarılı olunduğunu gösterir belgelerle kanıtlanması mümkündür.

-Avukatlık ruhsatnamesinin yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle adaylarca alınmış olması gerekmekte olup, avukatlık stajının tamamlandığını ve ruhsat almaya hak kazandığı gösterir belgenin kabulü mümkün değildir.

-“Avukatlık ruhsatı aldıktan sonra serbest olarak en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak” koşulunu, gerek serbest gerekse büro bünyesinde kayıtlı olarak çalıştığını belgeleyen avukatlar taşımaktadır.

Muhasebe sertifikası, sekreterlik sertifikası, bilgisayar işletmenliği sertifikası istenilen durumlarda örgün öğretimde ilgili dersi görmüş ve başarılı olmuş adayların bu durumu gösteren resmi belge sunmaları halinde sertifika aranmayacaktır.

YABANCI DİL

Merkezi yerleştirme işlemleri neticesinde yerleştirilen adayların istenilen kpds veya üds gibi yabancı dil bilgisi düzeyine ilişkin belgenin yerine geçmek üzere geçerliliği devam eden ve tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olunan, tercih kılavuzunda geçerli olduğu belirtilmiş bir diğer sınav sonuç belgesini ibraz etmeleri mümkün bulunmaktadır.

Yabancı dil belgelerininin yerleştirme işlemlerinin ilk gününden geriye dönük 5 yıl içerisinde elde edilmiş olması gerekmektedir.

Başkanlığımız görüşleri doğrultusunda  kılavuzda kpds ve üds sonuç belgesinin istenildiği kadro ve pozisyonları tercih eden adayların yerleştirme işlemlerinin son gününden önce kpds veya üds’ye girmiş ve sınav sonucunda gerekli puanı almış olmak kaydı ile kpds’ye veya üds’ye giriş tarihi itibariyle tercih ettikleri kadro veya pozisyon için istenilen yabancı dil bilmek şartını taşıdıkları değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla adayların ;

-yerleştirme işlemlerinin son gününden önce kpds’ye veya üds’ye girmiş,

-kılavuzda istenilen sınav sonucunu elde etmiş,

olmaları kaydıyla sınav sonucu yerleştirme işlemlerinin son gününden sonra açıklansa ve kpds veya üds sonuç belgelerinin üzerinde açıklandığı tarih yer alsa dahi bu belgelerin kabulü gerekmektedir.

EHLİYET

Kurumca istenilen nitelikler arasında “b sınıfı sürücü belgesine sahip olmak” yer alıyor ise “c”, “d” ve “e” sınıfı sürücü belgesine sahip adaylarında bu şartı taşıdığı kabul edilmektedir.

“İstenilen sınıftaki sürücü belgesine en az 5 yıldır sahip olmak” koşulunu, yerleştirme işlemlerinin son gününden geriye dönük olarak 5 yıldır o sınıftaki sürücü belgesine sahip olan adaylar taşımaktadır.

TEKNİSYEN KADROLARI

3795 sayılı kanun gereği “teknisyen” kadro veya pozisyonlarına endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunları atanmaktadırlar. diğer eğitim kurumlarından mezun adayların, teknisyen kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

LİSANS MEZUNİYET TARİHİ

2012 lisans kpss son başvuru tarihi olan 18 nisan 2012 tarihinden önce lisans mezunu olan adayların KPSS’ye önlisans veya ortaöğretim düzeyinden girmeleri mümkün bulunmadığından, kurumlarca bu hususa dikkat edilmesi ve üst öğrenimini gizleyerek kpss’ye bir alt öğrenim düzeyinden giren adayların atamalarının yapılmaması gerekmektedir.

T.C. VATANDAŞI OLMA KOŞULU

Kuruma yerleştirmesi yapılan türk soylu yabancıların, yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle türk soylu yabancılar için öngörülen çalışma izin belgesine sahip olmaları halinde atamaları yapılabilir.

YAŞ ŞARTI

Yerleşen adayların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.yaşın hesabında yerleştirme işlemlerinin son günü esas alınacaktır.

Bir meslek veya sanat okulunu bitiren adayların, en az 15 yaşını doldurmuş olmaları ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararını yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle almış olmaları gerekmektedir.

MAHKUMİYET DURUMU

Yerleşen adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/a/5 maddesi gereğince durumlarının, adli sicile ilişkin beyanları da dikkate alınarak, sınav değerlendirme komisyonunca incelenmesi gerekmektedir.

657 sayılı kanunun 48/a/5 maddesine göre memuriyete giriş genel şartını taşımayan adayların, memnu hakların iadesi kararını yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle almış olması durumunda ataması yapılabilecektir.

ENGELLİ ADAYLARIN DURUMU

Merkezi yerleştirme işlemleri neticesinde yerleştirilen ancak özürlü olan adayların yerleştirildikleri kadro veya pozisyonun görevini yapabileceğine dair rapor ibraz etmeleri halinde atamaları yapılabilecektir.

ASKERDE OLUP YERLEŞENLERİN DURUMU

Merkezi yerleştirme işlemleri neticesinde yerleştirilen ancak askerde olan adayların kuruma istenilen belgelerle beraber askerde olduğuna ve askerlik süresinin bitimine kadar hakkının saklı tutulmasına dair dilekçe vermesi veya (posta vb. yolla) göndermesi halinde bu adayların atanmalarına engel başka bir durum olmaması şartı ile askerliklerinin bitiminde başvurmaları üzerine atamalarının yapılması gerekir.

ATAMA

Komisyonca ataması teklif edilen adayların atama onayları alınarak, atandıklarına dair belgenin adaylara gönderilmesi gerekmektedir.

Kurumların adaylara atandıklarına dair belgeyi göndermeleri mecburi olup, 657 sayılı kanunun 62 nci maddesinde belirtilen süreler bu belgenin adaylara tebliği ile başlamaktadır.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.