logo yeni

calisanlar2 copy

SINAV ŞARTI OLMADAN BELEDİYELERDE İŞE NASIL GİRİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

ise girme 3Belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında sınav şartı aranmadan sözleşmeli personel istihdam edilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde mümkün olabilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca, belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında sınav şartı aranmadan tam zamanlı sözleşmeli personel ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabiliyor.

Bu kapsamda çalıştırılacak personelin işe alınmasında sınav şartı zorunluluğu bulunmuyor.

Belediyelerde tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması

Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, norm kadro sınırlamalarına uymak kaydıyla, belediye ve bağlı kuruluşlarında yıllık sözleşmeyle bazı unvanlarda uzman ve teknik personel işe alınabiliyor.

Bu kapsamda, belediyelerde ve bağlı kuruluşlarında; çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında uzman ve teknik personel sözleşmeli olarak istihdam edilebilmektedir.

Buna göre, ilgili belediye veya bağlı kuruluşun norm kadroları unvanları arasında yer alan unvanlardan olması şartıyla; avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen, tekniker, fizikçi, jeolog, teknik ressam, pilot, ölçü ayar memuru, sosyolog, sağlık memuru, eczacı, kütüphaneci, ekonomist gibi uzmanlık ve teknik bilgi isteyen çeşitli unvanlara ilişkin pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdamı mümkün olabiliyor.

Sözleşmeli personel olarak belediyelerde veya bağlı kuruluşlarında işe girebilmek için; ilgili pozisyon için gerekli eğitim şartı ve diğer niteliklerin yanı sıra Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda aranan koşullara sahip olmak gerekiyor.

Ayrıca, sözleşmeli personel tarafından yürütülebilecek işlerin kadrolu personel istihdamıyla da yerine getirilebilmesi ve norm kadro sayısının aşılamayacak olması (kadrolu ve sözleşmeli toplamı) nedeniyle, belediye ve bağlı kuruluşlarının sözleşmeli personel istihdam sayısı sınırlı sayılarda kalabilmektedir.

Öte yandan, sözleşmeli personelin aylık net ücret miktarı tavanı, bu pozisyonların karşılığı olan kadro unvanlarının maaşlarına göre belirlenmektedir. Sözleşmeli personele ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanında 1/1 seviyesinde olanlar için tespit edilen her türlü ödemeler toplamı net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi tarafından belirlenmektedir. 1 inci derece kadro ihdas edilmeyen unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınmaktadır.

Sözleşmeli personelin ataması ilgili Belediye Başkanı tarafından yapılmaktadır.

Belediyelerde kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması

Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca, belediye ve bağlı kuruluşlarında kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel işe alınabiliyor.

Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabiliyor.

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı; avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi) ve veteriner unvanlarının her biri için en çok 1 kişi olabilmektedir. Kısmi zamanlı sözleşmeli istihdam edilenlerle takvim yılını aşmayacak şekilde sözleşme yapılmakta ve aynı kişinin birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalışması imkanı bulunmamaktadır.

Öte yandan, bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların 1/1 seviyesinde olanlar için yapılması gereken bütün ödemeler toplamı net tutarının yarısını geçmemekte ve çalıştırıldıkları süre ile orantılı olarak ödenmek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenmektedir.

Ayrıca avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi) ve veteriner unvanlarına ilişkin hizmetler dışındaki hizmetlerden kadro ihdas edilmemiş olanlardan, tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması mümkün olan hizmetlerde kısmi süreli olarak sözleşmeli personel çalıştırılabiliyor. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.