logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ KURUMLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA UZMAN İSTİHDAM EDİLEBİLİYOR?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personelBakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla taşra teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebiliyor.

Yürürlüğe konulmuş olan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine bakıldığında, bazı kurumların taşra teşkilatında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebiliyor.

Taşra teşkilatında uzman istihdam edilebilen kurumlar

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde yer alan hükümlere göre, taşra teşkilatında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edebilecek olan kurumlar ile istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarının unvanı şöyle:

**Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında “Defterdarlık Uzmanı” ve “Defterdarlık Uzman Yardımcısı” istihdam edilebiliyor.

**İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı kapsamında illerde “İl Planlama Uzmanı” ve “İl Planlama Uzman Yardımcısı” istihdam edilebiliyor.

**Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının taşra teşkilatında “Denizcilik Uzmanı” ve Denizcilik Uzman Yardımcısı” istihdam edilebiliyor.

**Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında “Vergi İstihbarat Uzmanı”,  “Gelir Uzmanı” ve “Gelir Uzman Yardımcısı” istihdam edilebiliyor.

**Göç İdaresi Başkanlığı

Göç İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında  “İl Göç Uzmanı” ve “İl Göç Uzman Yardımcısı” istihdam edilebiliyor.

**Türkiye İş Kurumu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında “İl İstihdam Uzmanı” ve “İl İstihdam Uzman Yardımcısı” istihdam edilebiliyor.

Öte yandan, idarelerin taşra teşkilatlarının malî hizmetlere ilişkin birimlerinde, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde “Malî Hizmetler Uzmanı” ve “Malî Hizmetler Uzman Yardımcısı” çalıştırılabiliyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile başka kurumlara da taşra teşkilatında uzman istihdam etme imkanı tanınması mümkün olabilir.

Taşra teşkilatında uzman istihdamı

Taşra teşkilatlarında kariyer meslek niteliğinde uzman ve uzman yardımcısı istihdamı bazı usul ve esaslar    çerçevesinde yapılırken, bu personelin özlük hakları da belirlenmiş bulunmaktadır.

   1-Uzman yardımcılığına giriş

Kurumların taşra teşkilatında uzman yardımcısı olarak işe girebilmek için, memur olmada aranan şartların yanı sıra lisans mezunu olunması ve yapılacak yarışma sınavında başarılı olunması gerekiyor.

Uzman yardımcılığına girişte, merkezi sınav sonuçları esas alınarak yarışma sınavı yapılmakta ve bu sınav; yazılı ve sözlü sınav şeklinde ya da sadece sözlü sınav şeklinde olmaktadır.

Yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katı kadar aday yazılıya çağrılır. Sadece sözlü sınav yapılması hâlinde ise çağrılacak aday sayısı atama yapılacak kadro sayısının en çok dört katı kadar olabiliyor.

   2-Uzman yardımcılığı ve Uzman kadrosuna atanma

Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanıyorlar.

Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı veriliyor. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar uzman yardımcısı unvanını kaybederek kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanıyor.

Taşra teşkilatında uzaman yardımcılığına girişte yabancı dil şartı aranmadığı gibi, yeterlik sınavı sonucunda uzman kadrosuna atanmada da yabancı dil ve tez hazırlama şartı aranmıyor.

   3-Özlük hakları

Kurumların taşra teşkilatlarına ait uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında istihdam edilenler;

**Uzman yardımcılığından uzmanlığa geçişte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-11 maddesi uyarınca ilave 1 derece yükselmesinden yararlanırlar.

**Araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevlendirildiklerinde, bu kapsamdaki görevleri sırasında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre artırımlı gündelik alırlar ve aynı kapsamda konaklama ücretinden de  yararlanırlar.

**9 Temmuz 2018 tarihinden sonra ilk defa ihdas edilen/edilecek uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına atananlar, Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcıları için mevzuatında kadrolarına bağlı olarak öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlardan yararlanırlar. 2018 yılının ikinci yarısında geçerli olan katsayılara göre, taşra teşkilatlarında uzman yardımcısı olarak göreve başlayan bekar ve çocuksuz personel  aylık net 4.070,64 TL maaş alabiliyor.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.