logo yeni

calisanlar2 copy

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATLARINA KARİYER UZMAN ALIM UYGULAMASINDA SON DURUM NASIL?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

ise girme 2Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, teşkilat kararnamelerinde belirtilmesi kaydıyla, merkez ve taşra teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edebiliyor.

Kariyer meslekler arasında yer bulan bu uzmanlıklar için, istihdam edildikleri teşkilatın merkez veya taşra olmasına göre farklı özlük hakları belirlenmiştir.

A-Merkez teşkilatında uzman

Teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında ve Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebiliyor. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında yasama uzman ve yasama uzman yardımcıları istihdam edilirken, düzenleyici ve denetleyici kurumlar da uzman ve uzman yardımcısı istihdam edebiliyor.

   1-Uzman yardımcılığına giriş

Uzman yardımcılığına atanabilmek için, memur olmada aranan şartların yanı sıra lisans mezunu olmak ve yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak gerekiyor.

Uzman yardımcılığı giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılıyor.

Giriş sınavının yazılı aşamasına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından; yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde giriş sınavına çağrılacak aday sayısı atama yapılacak kadro sayısının dört katından fazla olamıyor.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılıyor ise, yazılı sınav sonucu 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılabiliyor.

   2-Uzman yardımcılığı ve Uzman kadrosuna atanma

Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmesi,  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

   3-Özlük hakları

**Uzman kadrosuna atandıklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-11 maddesi uyarınca ilave 1 derece yükselmesi yaparlar.

**Araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevi de verilebilecek olan uzman ve uzman yardımcıları, bu kapsamda yapacakları görevler sırasında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre artırımlı gündelik alırlar ve aynı kapsamda konaklama ücretinden yararlanırlar. 

**Bakanlıkların merkez teşkilatı kadrolarında bulunan uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlardan yararlanırlar.

B-Taşra teşkilatında uzman

Teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebiliyor.

   1-Uzman yardımcılığına giriş

Uzman yardımcılığına atanabilmek için, memur olmada aranan şartların yanı sıra lisans mezunu olmak ve yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak gerekiyor.

Uzman yardımcılığı giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılıyor.

Giriş sınavının yazılı aşamasına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından; yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde giriş sınavına çağrılacak aday sayısı atama yapılacak kadro sayısının dört katından fazla olamıyor.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılıyor ise, yazılı sınav sonucu 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılabiliyor.

   2-Uzman yardımcılığı ve Uzman kadrosuna atanma

Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

   3-Özlük hakları

**Uzman kadrosuna atandıklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-11 maddesi uyarınca ilave 1 derece yükselmesi yaparlar.

**Araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevi de verilebilecek olan uzman ve uzman yardımcıları, bu kapsamda yapacakları görevler sırasında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesine göre artırımlı gündelik alırlar ve aynı kapsamda konaklama ücretinden yararlanırlar. 

** 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra ilk defa ihdas edilen/edilecek uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına atananlar, Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcıları için mevzuatında kadrolarına bağlı olarak öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlardan yararlanacak.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.