logo yeni

calisanlar2 copy

BİR KURUMDA BAZI UNVANLARDA İŞE GİRİŞ KURALLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

kpss3Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına; ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen olarak açıktan ilk defa atanacaklara ilişkin sınav kurallarında değişiklik yapıldı.

TİGEM’de ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen olarak işe alınacaklarda aranan puan şartı ile yazılı ve sözlü sınava çağrılacak aday sayısı değişti.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelikle, söz konusu unvanlarda işe alınacaklarla ilgili olarak;

**Giriş sınavına katılabilmek için gerekli puan şartı değiştirildi

Giriş sınavına katılabilmek için KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekecek. Daha önce aranan puan şartı, giriş sınav ilanında belirtiliyordu.

**Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı azaltıldı

Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türüne göre atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 katını geçmeyecek. Daha önce 20 kat aday çağrılıyordu. 

**Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı azaltıldı

Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Daha önce dört kat aday çağrılıyordu.

**Adayların nihai başarı puanının hesaplanma şekli değiştirildi

Adayların nihai başarı listesi hazırlanırken, KPSS puanı ile yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması esas alınacak. Daha önce başarı sırası yazılı ve sözlü sınav notuna göre belirleniyordu.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLECEK ZİRAAT MÜHENDİSİ, VETERİNER HEKİM, TEKNİKER VE TEKNİSYEN POZİSYONLARINA AİT SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Son başvuru tarihi itibarıyla mezun olunan programa göre geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden, KPSS’nin ilgili puan türlerinden en az yetmiş almış olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yirmi” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “dört” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav Komisyonu; KPSS, sözlü ve yazılı sınavın aritmetik ortalamalarını alarak nihai başarı listelerini hazırlar. Sınav Komisyonu yarışma sınavından başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirleyerek başarı listesini İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına gönderir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili diğer mevzuat” ibaresi “cari yılda uygulanacak Yatırım Finansman Kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.