logo yeni

SU ENSTİTÜSÜNE UZMAN ALIMINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personel 9Türkiye Su Enstitüsü’nde uzman olarak istihdam edilecek personele ilişkin usûl ve esasları düzenleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler arasında, uzman alımında aranan dil puanı şartının indirilmesi de yer alıyor.

Bugün (23 Aralık 2016) yürürlüğe giren değişikliklere göre;

**Su Enstitüsünde istihdam edilecek uzmanlarda aranan özel şartlar arasında yer alan KPDS’de en az 85 puan almış olma şartı YDS’de en az 75 puan alma şeklinde değiştirildi. Ayrıca, yurtiçinde eğitim dilinin tamamı ilgili yabancı dilde olan lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından ilgili dilde mezun olanlar da uzman olarak istihdam edilebilecek.

**Giriş sınavını kazanan uzmanların atamaları Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından onaylanacak.

**İlk defa işe alınan uzmanlarla 3 aylık (daha önce 2 aylık) deneme süresi için sözleşme yapılacak.

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK UZMANLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Enstitü Başkanlığınca belirlenen yabancı dillerden birisinden geçerliliği devam eden YDS’den asgari 75 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak; yurtiçinde eğitim dilinin tamamı ilgili yabancı dilde olan lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından ilgili dilde mezun olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Giriş sınavını kazananların ataması Bakan onayına sunulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Su Enstitüsü Başkanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.