logo yeni

calisanlar2 copy

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE PERSONEL ALACAK

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

emniyetOHAL uygulamaları kapsamında bugün (22 Kasım 2016) yürürlüğe giren 678 sayılı KHK, Emniyet Genel Müdürlüğünün bazı hizmetlerinde pazarlık usulüyle personel istihdam edilebilmesi imkanı getiriyor.

678 sayılı KHK’da konuya ilişkin yer alan düzenlemeye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü;
-Adli süreçlerin hızlandırılması amacıyla, siber suçlarla mücadele birimlerindeki adli bilişim incelemeleri ve siber suç analizlerinde personel yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan teknik personeli pazarlık usulüyle hizmet alımı suretiyle istihdam edebilecek.

-Bu şekilde çalıştırılacak personelin sayısı, aynı anda 500 kişiden fazla olamayacak.

-Pazarlık usulü ile personel teminine ilişkin olarak yapılacak sözleşmelerin süresi 31/12/2020 tarihini geçemeyecek.

-Pazarlık usulü ile personel temini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması hali) yapılacak olup, alım için ilan yapılması zorunlu olmayacak.  İlan yapılmayan hallerde, en az üç istekli davet edilerek yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenecek.

-Pazarlık usulü ile personel temini, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Ertesi yıla geçen yüklenme” başlıklı  27 nci maddesin ile “Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler” başlıklı  28 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı  62 nci maddesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmayacak. Ayrıca Kamu İhale Kanununda öngörülen “uygun görüş alma şartı” aranmayacak.

-Pazarlık usulü personel temininde; mali yılla sınırlı yüklenme, ertesi yıla geçen yüklenme ve gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilecek.

678 sayılı KHK’nın ilgili düzenlemesi

MADDE 22 – 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.       

“EK MADDE 35- Emniyet Genel Müdürlüğü, adli süreçlerin hızlandırılması amacıyla, siber suçlarla mücadele birimlerindeki adli bilişim incelemeleri ve siber suç analizlerinde personel yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan teknik personeli, bu madde kapsamında aynı anda çalıştırılacak toplam personel sayısının beşyüzü aşmaması ve sözleşme süresinin 31/12/2020 tarihini geçmemesi kaydıyla, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen pazarlık usulüyle, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 27 nci maddesi, 28 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen sınırlamalar ile aynı Kanunun ek 8 inci maddesinde öngörülen uygun görüş alma şartına tabi olmaksızın, mali yılla sınırlı yüklenme, ertesi yıla geçen yüklenme ve gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmek suretiyle hizmet alımı yoluyla temin edebilir.”

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.