logo yeni

ADALET BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞUNA PERSONEL ALIM USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

ise girme2Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarına ilk defa veya naklen atanmaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

“Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği”nde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikle, Adalet Bakanlığı bağlı kuruluşu olan Adli Tıp Kurumu kadrolarına ilk defa Devlet memuru alımı usulünde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan düzenlemeye "Bağlı kuruluş kadroları ile" ibaresi eklenerek ilgili fıkralar yeniden düzenlendi.

Değişikliğe göre; Adalet Bakanlığına ait bazı kadrolara ilk defa atamalarda uygulanmayan, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının belli bir katı kadar (beş katı/on katı gibi) adayın sözlü sınava çağrılması kuralı, Adli Tıp Kurumu kadrolarına yapılacak atamalarda da uygulanmayacak.

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bağlı Kuruluş kadroları ile zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği, mübaşir, şoför ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağırılır.

Bağlı Kuruluş kadroları ile mübaşir ve şoför kadroları için yapılacak sözlü sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı kadar aday çağırılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.