logo yeni

OMBUDSMAN'IN TEK TAŞ YÜZÜK SEBEBİYLE GEÇERSİZ SAYILAN KPSS'YE İLİŞKİN KARARI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

kpss 3Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren bir kişinin, sınav salonuna “tek taş yüzük” ile girmesi sebebiyle sınavının geçersiz sayılması işleminin iptali talebini uygun bulmadı.

Tek taş yüzük sebebiyle sınavı geçersiz sayılmıştı

Olayda şikayetçi vekili; müvekkilinin KPSS’ye girdiğini ancak sınav sonuçları açıklandığında sınav kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle şikayetçinin sınavının öğleden sonra oturumunun geçersiz sayıldığını ve ilgili derslerle ilgili olan puan hesaplamasının yapılmadığını, idare tarafından gönderilen yazıda şikayetçinin “tek taş” yüzükle sınava girdiği ve bu nedenle ilgilinin sınavının geçersiz sayıldığının belirtildiği, bu durumun hukuka ve temel insan haklarına aykırı olduğunu, müvekkilinin kullandığı takının sınav sonucuna bir etkisinin olmayacağını ayrıca sınavın geçersiz sayılması dolayısıyla şikayetçinin .... tarihinde yapılan atamaya katılamadığını bu nedenle hak kaybına uğradığını belirtmiş ve söz konusu sınavın geçerli sayılarak şikayetçinin sınav sonucunun yeniden hesaplanması talebiyle şikayette bulunmuştu.

İtiraza sebep olan objeleri kontrol etmek idarenin görevi dışında

Kurum kararında, “sınavlara bazen on binlerce kişinin katıldığı, her adayın üzerinde mevzuata aykırı olarak tespit edilen objenin (kol saati, anahtarlık, araba anahtarı, taşlı yüzük, otobüs kartı vb.) itiraza neden olabileceği gibi kopya çekme imkanı sağlayıp sağlamadığını incelemenin kolay olmadığı, idareye bu külfetin yüklenemeyeceği, öngörülemeyen farklı sonuçlarla karşılaşılabileceği, idarenin bu gibi durumları önleme adına 6114 sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik ve 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavı .. Grubu ve ... Kılavuzda yasak çizgilerini kesin olarak belirlediği yine Kanun, Yönetmelik ve Kılavuzda görevlilere uyarı yapılması gerektiğinden bahisle bir görev de verilmediği, ayrıca sınav ortamında veya sonrasında kopya çekildi mi, çekilebilir mi, buna elverişli mi (tek taş yüzük) tartışmalarının idareye yüklenen görevin dışında olduğu, tek taş yüzüğün taş kısmının içine yerleştirilecek verici, kamera vb. cihazlarla kopya çekilmesi veya kopya teşebbüsünde bulunulmasının mümkün olduğu, çeşitli internet sitelerinde içerisinde gizli kamera bulunan kalem, saat, kravat, yüzük, düğme, anahtarlık, çakmak ve gözlük satışı yapıldığı, sınavın geçersiz sayılmasının kopya iddiasıyla olmadığı, herkese eşit konulan kuralara uyulmadığından geçersiz sayıldığı anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

İdareye mevzuatta bulunmayan görev yüklenemez

Danıştay’ın benzer bir konudaki kararına da vurgu yapılarak, Kamu Denetçiliğinin bu konudaki farklı yorumuna da şu sözlerle yer verildi:

“Danıştay 12 nci Dairesi’nin E:2015/148 sayılı Kararında, “davalı idarenin sınavın güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlü olduğu, sınavın yapıldığı ana bina ve sınav salonuna girişinde davacının herhangi bir uyarıyla karşılaşmaksızın sınava alındığı hususları göz önüne alındığında; davacının kolunda saat ile sınava girmesi dışında sınav içerisinde sınava aykırı bir hareketinin olduğuna ve saatin davacıya avantaj sağladığına veya olumlu bir katkısının olduğuna dair bir tespit bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği belirtilmiş ise de;

Bazen on binlerce sınava katılan kişinin bulunduğu ortamlarda, sadece idareye her türlü tedbiri alma yükümlülüğünün getirilmesinin kamu yararı ile uygun düşmediği, yukarıda belirtildiği üzere(Par. 24, 25 ve 26), bireylerin mevzuata uyma yükümlülüğü bulunduğu, kaldı ki teknik araçlarla yapılacak kontrollerin sonuç olarak her zaman başarı sağlayamadığı, ölü noktaların bulunduğu, sıkı denetime tabi hava alanlarında dahi uçaklara yasak nesnelerin sokulduğu gözetildiğinde; mevzuata kesin yasakların konması idare açısından yeterli olup, ayrıca idarelere mevzuatta bulunmayan ek bir görevin yüklenmesi hukuka uygun olmadığından ilgili Danıştay Kararına bu anlamda katılmak mümkün görülmemiştir.”

Kurallara riayet etmemenin bir sonucu

Kamu denetçisi, “6114 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince ÖSYM’nin sınav kurallarına uymayan adayların girdiği sınavları geçersiz sayma yetkisine haiz olduğu, ÖSYM’nin sınavların sağlıklı, objektif ve güvenli bir biçimde yapılması konusunda önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kurallara uyulmasının sağlanmasının, sınavların yapılış amacının gereği olduğu, sınavın geçersiz sayılması yaptırımıyla karşılaşan şikayetçinin sınav salonunda parmağında bulundurduğu tek taş yüzüğün, sınava getirilmesi yasak olan araç-gereçler kapsamında kaldığı, sınavın kopya iddiasıyla geçersiz sayılmadığı ve sınavın geçersiz sayılması işleminin kurallara riayet etmemenin bir sonucu olduğu anlaşıldığından söz konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” açıklamasına yer vererek şikayetin REDDİNE karar verdi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.