logo yeni

DSİ’YE MÜHENDİS ALIMINDA AYRI SINAV YAPILMASININ YÜRÜTÜLMESİ DURDURULDU

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

adalet 3Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına ÖSYM’nin merkezi yerleştirmesi sonucu atama yapılması yerine, KPSS sonrası DSİ tarafından yapılacak sözlü sınavla atama yapılmasını öngören düzenlemenin yürütülmesi durduruldu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10/9/2015 tarihli ve 2015/949 sayılı Kararı ile; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe 5 Temmuz 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla eklenen 8 inci maddenin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yönünden yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Dava konusu ek 8. Madde; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünde B grubu mühendis kadrolarına, atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav olan Kamu Personel Seçme Sınavı dışında yazılı ve/veya sözlü olarak gerçekleştirilebilecek ikinci bir sınavın yapılmasını öngörüyor.

18/03/2002 tarihinde yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe, 05/07/2014 tarihinde yapılan değişiklikle eklenen 8. Maddenin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yönünden iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay 16. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 24/02/2015 günlü. E:2015/11246 sayılı karara, davacı tarafından yapılan itirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu;

-Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 2. maddesinde tanımlanan ve kapsamı belirlenen B grubu kadrolara yapılacak atamalarda, adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır.

-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünde B grubu mühendis kadrolarına, merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılması gerekirken, aynı hukuksal durumda olan diğer B grubu kadrolardan farklı olarak bu kadrolara atamada ikinci bir sınav yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve sübjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan, dava konusu ek madde 8 ile getirilen düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir.

diyerek, davacının itirazının kabulüne ve dava konusu Yönetmeliğin ek 8. maddesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yönünden yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.