logo yeni

10 SORUDA; KPSS 2015/2 TERCİH, YERLEŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

kpss 32014 yılında yapılan KPSS sonuçlarına istinaden yapılacak 2015/2 merkezi yerleştirmelerine ilişkin tercih yapma süreci devam ediyor. Bu aşamada, tercih ve yerleştirme ile atama işlemleri konusunda Sitemize sıklıkla iletilen sorulara ilişkin cevaplara, adaylara yararlı olması amacıyla aşağıda 10 başlık altında yer verilmiştir.

1- 2014 KPSS PUANIYLA DAHA ÖNCE MERKEZİ OLARAK YERLEŞTİRİLDİM, 2015/2’DE TERCİH YAPABİLİR MİYİM?

Merkezi yerleştirme sonucu (B) grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak olan yerleştirmelere, yerleştirilmiş oldukları puanlarla başvuramazlar.

Bu nedenle, 2014 KPSS sonucuna göre (B) grubundaki kadro veya pozisyonlara yerleştirilmiş olmanız durumunda, 2015/2 tercihlerini yapamazsınız.

2- ASKERLİK GÖREVİMİ YAPIYORUM, 2015/2’DE TERCİH YAPABİLİRMİYİM VE YERLEŞTİRİLİRSEM NE YAPMALIYIM?

Askerde olmanız 2015/2 tercihlerini yapmanıza engel teşkil etmez. Yerleştirmenizin yapılması durumunda, atama yapılması için gerekli evraklarla birlikte “askerde olduğunuzu ve terhis tarihinizi” belirten bir dilekçeyi süresi içerisinde yerleştirildiğiniz kuruma vermeniz gerekecektir. Terhis olduktan sonra, daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizden söz ederek ve terhis belgenizi de ekleyerek ilgili kuruma dilekçeyle başvurmanız durumunda atamanız yapılacaktır.

3- AYNI DÜZEYDE İKİ ÖĞRENİM MEZUNUYUM, 2015/2’DE HANGİ ÖĞRENİMİME GÖRE TERCİH YAPMALIYIM?

Aynı öğrenim düzeyinde birden çok bölümden mezun olanlar, aynı anda her iki diplomalarına ait programa/alana yönelik tercih yapmazlar.

Bu nedenle, aynı düzeyde iki farklı alanda öğrenim görmüş olmanız durumunda, hangi program/alan bilgisine göre tercih yapacağınıza karar vererek, mezuniyet alanınızın sadece birine yönelik tercihte bulunmanız gerekecektir.

4- 2014 KPSS’YE GİRDİKTEN SONRA ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRDİM, 2015/2’DE TERCİH NASIL YAPARIM?

Bir aday hangi öğrenim düzeyinden KPSS’ye girmişse, ilgili KPSS puanının geçerli olduğu süre içinde öğrenim düzeyi değişse bile, bu KPSS puanının geçerli olduğu dönemde yapılacak tüm merkezi veya kurumsal yerleştirmelerde bu puan kullanılır.

Bu nedenle, 2014 KPSS’ye girmiş olduğunuz öğrenim düzeyinin daha sonradan değişmiş olması durumunda, sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine göre tercih yapmanız gerekecektir.

5- MEMUR OLARAK ÇALIŞIYORUM, 2015/2’DE TERCİH YAPABİLİR MİYİM VE YERLEŞTİRİLİRSEM NE YAPMAM GEREKİR?

-657 sayılı Kanuna tabi bir kadroya yerleştirilmeniz durumunda, atamanızın yapılabilmesi için halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesi gerekir. Yerleştirildiğiniz kuruma yapacağınız başvuruda, halen memur olarak çalışmakta olduğunuza ilişkin bilgileri vermeniz gerekecektir. Yerleştirildiğiniz kurum, görev yaptığınız kurumdan muvafakat isteyecek ve muvafakat verilmesinden sonra atamanızı yapacaktır. Bu aşamada, süreci takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda muvafakat vermeyen kurumunuza karşı dava açabilirsiniz.

-399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli bir pozisyona yerleşmeniz ve atamanızın da yapılmış ise, memuriyetten istifa ederek yeni görevinize başlayabilirsiniz. Bu durumda atamanızın yapılması için eski kurumunuzdan muvafakat istenmesine, muvafakat verilmesine veya istifa sonrası belli bir süre beklemenize gerek yoktur. (İstifa edecek olmanız durumunda, atamanızın yapılmasını ve size tebliğ edilmesini beklemenizin, mümkünse aynı gün içerisinde ayrılma ve başlama işlemlerini yapmanızın, olası mağduriyetler yaşamamanız için uygun olacaktır)

6- 399'A TABİ SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞIYORUM, 2015/2’DE TERCİH YAPABİLİR MİYİM VE YERLEŞTİRİLİRSEM NE YAPMAM GEREKİR?

-657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarından birine yerleşmeniz ve atamanızın da yapılması durumunda, eski görevinizden istifa ederek yeni görevinize başlayabilirsiniz. Bu durumda atamanızın yapılması için eski kurumunuzdan muvafakat istenmesine, muvafakat verilmesine veya istifa sonrası belli bir süre beklemenize gerek yoktur.

-399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli bir pozisyona yerleşmeniz ve atamanızın da yapılması durumunda, eski kurumunuzdan istifa ederek yeni görevinize başlayabilirsiniz. Bu durumda atamanızın yapılması için eski kurumunuzdan muvafakat istenmesine, muvafakat verilmesine veya istifa sonrası belli bir süre beklemenize gerek yoktur.

(İstifa edecek olmanız durumunda, her iki durum için de; atamanızın yapılmasını ve size tebliğ edilmesini beklemenizin, mümkünse aynı gün içerisinde ayrılma ve başlama işlemlerini yapmanızın, olası mağduriyetler yaşamamanız için uygun olacaktır)

7- YERLEŞTİRİLECEĞİM KURUMDA GÖREVE BAŞLAMAK İSTEMEZSEM NE OLUR?

-2015/2 tercihlerine göre yerleştirileceğiniz kuruma, atamanızın yapılması için herhangi bir başvuruda bulunmazsanız atamanız yapılmaz. Bu durumda, 2014 KPSS sonuçlarına göre izleyen dönemde yapılacak yerleştirmelere başvuruda bulunamazsınız. Ayrıca, 1 yıl süreyle Devlet memuriyetine girememe yasağı size uygulanmaz.

-Atamanızın yapılması için gerekli başvuruyu yapmanıza rağmen atamanız henüz yapılmadan göreve başlamak istemezseniz, atamayı yapacak olan kuruma yazılı başvuruda bulunarak (feragat dilekçesi) atamanızın yapılmamasını talep edebilirsiniz. Bu durumda, 2014 KPSS sonuçlarına göre izleyen dönemde yapılacak yerleştirmelere başvuruda bulunamazsınız. Ayrıca, 1 yıl süreyle Devlet memuriyetine girememe yasağı size uygulanmaz.

-Yerleştirildiğiniz kurum tarafından atamanız yapıldıktan sonra görev başlamak istemezseniz, 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi bir göreve girebilmeniz için en az 1 yıl süreyle beklemeniz gerekecektir. Ayrıca, 2014 KPSS sonuçlarına göre izleyen dönemde yapılacak yerleştirmelere başvuruda bulunamazsınız.

8- MERKEZİ OLARAK YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA GÖREVE BAŞLAMAK İÇİN NE YAPMAM GEREKİR?

Merkezi yerleştirmenizin yapılması durumunda, Tercih Kılavuzu’nda belirtilen belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte yerleştirildiğiniz kamu kurumuna atanmak üzere süresi içinde başvurmanız gerekecektir.

Atanmanıza engel bir durumunuz yoksa, atamayı yapacak olan kurum tarafından hazırlanan atama başvuru formunda kimlik / adli sicil / askerlik durumu / sağlık bilgilerine ilişkin beyanda bulunmanız gerekecektir. Kimlik beyanınız Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden veya doğrudan nüfus cüzdanı kontrol edilerek teyit edilir. Askerlik ve adli sicil beyanları ise atamayı yapacak olan kurum tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir.

Atama işleminiz, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir. Atanacağınız kurum, yazılı beyanınız ve Tercih Kılavuzunda belirtilenler belgeler dışında ayrıca bir belge talep etmez.

Atamayı yapacak olan kurum, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.

Atamayı yapan kurum, atamanın yapıldığını size tebliğ ederek göreve başlamasını ister.

9-ATAMAM YAPILIRSA NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAMAK ZORUNDAYIM?

Yerleştirildiği kurum tarafından memur kadrolarına ataması yapılanlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren belli bir süre içerisinde göreve başlarlar.

657 sayılı Kanuna göre, aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü; başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Buna göre, atamanız yapıldıktan sonra süresi içerisinde görevinize başlamamanız durumunda atamanız iptal edilecek ve 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi bir göreve girebilmeniz için en az 1 yıl süreyle beklemeniz gerekecektir. Ayrıca, 2014 KPSS sonuçlarına göre izleyen dönemde yapılacak yerleştirmelere başvuruda bulunamazsınız.

10- YERLEŞTİRİLDİĞİM KURUMA ATANMA KOŞULLARINI TAŞIMIYORSAM NE OLUR?

Yerleştirildiğiniz kadro veya pozisyona atanmak için Tercih Kılavuzunda belirtilen şartları taşımıyorsanız; memur/sözleşmeli olarak atanacaklara ilişkin genel şartlara sahip değilseniz; gerekli belgeleri süresi içinde kuruma sunmamışsanız ataması yapılmaz. Ayrıca, 2014 KPSS sonuçlarına göre izleyen dönemde yapılacak yerleştirmelere de başvuruda bulunamazsınız.

Öte yandan, gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları da yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu için ataması yapılmayanlara ilişkin işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından atama başvuru formunda yazılı olarak belirtilir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.