logo yeni

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVIYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

enerji tabii kaynaklar bakanligiEnerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin, Uzman Yardımcılığına giriş aşamasına ilişkin “Yarışma sınavı duyurusu” başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle, sınav duyurusunun sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet adresinde yapılması usulü getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı yarışma sınav duyurusunun daha önce, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlık internet sayfasında ilân edilmesi şartı bulunuyordu.

Genel Yönetmelikte bu yönde düzenleme yapılmıştı

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik”te Bakanlar Kurulu tarafından yapılan ve 26 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşları tarafından (A) grubu kadrolara atama yapmak için yapılacak seçme sınavlarının duyurulma şekli yeniden belirlenmişti.

Yapılan düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşları tarafından (A) grubu kadrolara atama yapmak için açılacak seçme sınavlarının; hem Resmi Gazetede, hem DPB’nin kurumsal internet adreslerinde ve hem de ilgili kurumun kendi internet adreslerinde duyurulması şartı getirilmişti. Ayrıntılar için tıklayınız ...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Enerji Ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliği”nde bu konuda yer alan düzenlemeyi Genel Yönetmeliğe uygun hale getirmiş oldu.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Atamada bulunulacak olan kadroların Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgarî taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlık internet adresinde ilân edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.