logo yeni

ÖSYM'DEN BİLGİ TALEBİNE İLİŞKİN KDK KARARI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

kamu denetciligi kurumuÖSYM tarafından 2014 yılında düzenlenen idari ve adli yargı hakim adaylığı yarışma sınavına ilişkin olarak Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında talep ettiği bilgi ve belgelerin ÖSYM ve BEDK tarafından verilmemesi hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu kararını verdi.

Şikayetçi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen idari ve adli yargı hâkim adaylığı yarışma sınavlarına 90'ar TL ödeyerek katıldığını; sınavlara ilişkin şahsına ait soru kitapçıklarının, cevap kağıtlarının, cevap anahtarlarının, ayrıca sınavlar sonucunda elde ettiği puana göre başarı sıralaması, belirtilen sınavlara yapılmış olan toplam başvuru sayısı ve 70 puan barajını geçen kişi sayısı hakkındaki bilgilerin tarafına posta yoluyla gönderilmesini ÖSYM'den talep ettiğini, ancak gerek ÖSYM'nin, gerekse Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun (BEDK), "söz konusu bilgilerin ancak 50 TL ödemek veya Ankara'da bulunan ÖSYM Başkanlığı'na bizzat gitmek suretiyle öğrenilebileceğini" kendisine bildirdiğini, her iki Kurumun da bu kararının hukuka aykırı olduğunu,

- ÖSYM'nin, Anayasa Mahkemesi'nin kararını ısrarla yanlış yorumlayarak sınav sorularının tamamını yayımlamadığını, bu nedenle de birçok adayın hak kaybına uğramasına neden olduğunu, sınav sorularının tamamının açıklanması gerektiğini,

- Sınavlara ilişkin talep edilen bilgi ve belgeler için sınav başına ekstra 50 TL ödenmesi ya da Ankara'da bulunan ÖSYM'ye bizzat gidilmesi zorunluluğunun, şeffaflığın, hak arama özgürlüğünün ve bilgi edinme hakkının ihlali olduğunu, nitekim her bir sınav için 90'ar TL olmak üzere zaten bedel ödendiğini ve sınav materyallerinin katılımcılara ait olduğunu, keza yurt dışında bulunan adayların sınav kitapçıklarını incelemek için Ankara'ya gelmek zorunda bırakılmalarının da hak arama özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini,

- Sınav ücretlerine ilişkin yönetmeliğin hukuka aykırı olduğunu ve BEDK'nin sınav ücretine ilişkin yorumunun hukuki yarardan yoksun olduğunu,

- Ayrıca, ÖSYM'nin web sitesi üzerinden yapılan bilgi edinme başvurularında, eğer kişi yönelttiği soruları not almadıysa hatırlama sorunu yaşanabildiğini, bu soruların sistem tarafından kayıt altına alınıp kişiye bildirilmemesinin ÖSYM'nin kusurlu işlemlerinden biri olduğunu iddia ederek, ÖSYM'den istemiş olduğu bilgilerin, tarafına posta yoluyla ve ücretsiz olarak gönderilmesi hususunda Kurumumuzca olumlu karar verilmesini

talep etmişti.

Kamu Denetçiliği Kurumu şikayetçinin başvurusuna kısmen tavsiye, kısmen red kararı verdi.

Bu kapsamda, KDK şikayetçinin;

-ÖSYM'ye yapmış olduğu bilgi edinme başvurusunda talep ettiği 2014 Adli ve İdari Yargı Hâkim Adaylığı sınavlarında sorulan soruların tamamının, şahsına ait cevap anahtarının ve sınavların doğru cevaplarının onaylı örneklerinin makul sürede ücret karşılığında ŞİKAYETÇİYE VERİLMESİ,

-Sınavlara başvuran aday sayısı, sınavlarda 70 barajını geçen kişi sayısı ile şikayetçinin her iki sınavdaki şahsi başarı sıralamasına ilişkin bilgilerin şikayetçiyle paylaşılması hususlarında ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI'NA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

-Şikayetçinin istediği bilgi ve belgelerin kendisine ücretsiz verilmesi ve sair taleplerinin REDDİNE,

6328 sayılı Kanunun 20. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, merciince (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca) bu karar üzerine tesis edilecek işlem ya da tavsiye edilen çözümün uygulanabilir nitelikte görülmediği takdirde gerekçesinin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Bu kararın şikayetçiye, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na tebliğine,

karar verildi.

İlgili Karar

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.