logo yeni

(A) GRUBU KADROLAR İÇİN AÇILACAK SINAVLARIN DUYURU ŞEKLİ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personel3İlk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik”te Bakanlar Kurulu tarafından yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklik ile, kamu kurum ve kuruluşları tarafından (A) grubu kadrolara atama yapmak için yapılacak seçme sınavlarının duyurulma şekli yeniden belirlendi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından (A) grubu kadrolara atama yapmak için açılacak seçme sınavları; hem Resmi Gazetede, hem DPB’nin kurumsal internet adreslerinde ve hem de ilgili kurumun kendi internet adreslerinde duyurulacak.

(A) grubu kadrolara atama yapmak için açılan seçme sınavlarıyla ilgili olarak daha önce, Resmi Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan verme zorunluluğu bulunuyordu.

Bugün yürürlüğe giren değişiklik

2015/7924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACKALARİ İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1‒ 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 - (A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve derecelerini, genel ve özel mevzuatındaki koşulları, KPSS taban puan türü ya da türlerini ve asgari puanları, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemini Resmi Gazete ile DPB ve kendi kurumsal internet adreslerinde duyurur.”

MADDE 2‒Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili yönetmeliklerinde bu Yönetmelik ile yapılan değişikliğe uyum sağlanıncaya kadar, 13 üncü madde hükümleri doğrudan uygulanır.”

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.