logo yeni

YASAMA UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personel 9TBMM Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe alınması, yarışma sınavı, yetiştirilmesi, tez hazırlama ve yeterlik sınavının şekil ve uygulama esasları ile Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcılarının görevleri, sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, yurt içi ve yurt dışı eğitimleri konusu yeniden düzenlendi.

Bugün yayımlanan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği”, aynı konuda yürürlükte bulunan Yönetmeliği kaldırırken, Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcılarıyla ilgili yeni düzenlemeler de getirdi.

Yönetmeliğe göre:

**Yasama Uzman Yardımcısı olarak atanabilmek için giriş sınavında başarılı olmak gerekecek. Giriş sınavına katılacakların belirlenmesinde KPSS (A) sonuçları esas alınacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde ya da sadece sözlü sınav şeklinde yapılacak.

**En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar giriş sınavına katılmak için başvurabilecek..

**TBMM Başkanlığınca gerekli görülmesi durumunda, giriş sınavına başvuracaklarda, yabancı dil yeterliği şartı da aranabilecek.

**Giriş sınavında yazılı sınav yapılması durumunda, sınavı ÖSYM’ye yapacak. Yazılı sınav, alan bilgisi ve genel hukuk konularından oluşacak. Alan bilgisinin puan ağırlığı %70, hukuk bilgisinin puan ağırlığı %30 olacak.

**Yasama Uzman Yardımcıları, en az üç yıl Yasama Uzman Yardımcısı olarak çalışmak ve hazırlamış oldukları uzmanlık tezlerinin yeterli bulunarak kabul edilmiş olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanacak. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak.

**Yeterlik sınavında başarılı olanların Yasama Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri, YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlı olacak.

**TBMM Başkanlık Divanınca belirlenecek sayıda Yasama Uzmanı; bilgi ve görgülerinin artırılması, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, mesleki yabancı dil düzeyini geliştirmek ve kurs görmek amacıyla bir yılı aşmamak üzere yurt dışına gönderilebilecek. Lisansüstü öğrenim amacıyla yüksek lisans veya doktora programlarından sadece birini tercih etmek kaydıyla iki yılı aşmamak üzere her yıl Başkanlık Divanınca belirlenecek sayıda Yasama Uzmanı yurt dışına gönderilebilecek. Doktora programları için yurt dışına gönderilenlerin süresi yarısına kadar uzatılabilecek.

**Yasama Uzmanları çalışma alanıyla ilgili olmak ve altı aylık süreyi aşmamak üzere diğer ülke parlamentoları ile uluslararası kuruluşlarda staj yapmak amacıyla yurt dışına gönderilebilecek.

**Yurt dışına gönderilen Yasama Uzmanlarına, öğrenimleri veya stajları süresince yurt içi ve yurt dışı aylığı yanında öğrenim ücreti ve gidiş-dönüş yol giderleri de ödenecek. Yurt dışına gönderilenlerin, ilgili ülkedeki sağlık sigortası imkânlarından yararlanmaları sağlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği

Ekleri için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.