logo yeni

KAMU DENETÇİLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

personelKamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavları sonucunda oluşturulacak yedek listelerin geçerlilik süresi iki yıldan altı aya indirildi.

Kamu denetçiliği uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavının şekli ile kamu denetçiliği uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliği, Uzman Yardımcılığı giriş sınavları sonucunda;

-Adayların, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulacağını,

-Atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın asil, giriş sınavında başarılı olmaları şartıyla ve atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, sınav komisyon tarafından belirlenecek sayıda adayın da yedek olarak tespit edileceğini,

-Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesinin, giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren iki yılı geçmemek üzere bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar geçerli olacağını

düzenlemişti.

Bugün yürürlüğe giren değişiklik ile, yedek aday listesinin geçerlilik süresinin; giriş sınavı sonuçlarının ilanından itibaren 6 ayı geçmemek üzere bir sonraki giriş sınavı ilan tarihine kadar olması usulü getirildi.

KAMU DENETÇİLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/3/2013 tarihli ve 28601 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “iki yılı geçmemek” ibaresi “altı aylık süreyi aşmamak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.