logo yeni

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA ATANMA USULÜNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma KPSS Haberleri

gumruk ve ticaret bakanligiGümrük ve Ticaret Bakanlığı kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa yapılacak atamalara ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Yönetmelik ile yapılan değişiklikler arasında şu hususlar yer alıyor:

**Muayene memuru ve muhafaza memuru kadrolarına, “gümrük işletme” bölümlerinden mezun olanlar da atanabilecek.

**İstatistikçi kadrolarına atanacaklarda aranan, sınavın son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu YDS’den en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesiyle belgeleme şartı kaldırıldı.

**Tüketici hakem heyeti raportörü kadrosuna atanabilmek için; Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliğinin 5/a maddesinde belirtilen okulların herhangi birinden mezun olmak gerekecek.

**Fizikçi ve matematikçi kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekecek.

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kadrolarına ilk defa atananlardan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 12, 13, 13/A, 14 ve 16 ncı maddeleri kapsamında bulunanlar, X-Ray Operatörü, Dedektör Köpek İdarecisi ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görevlendirilenler ile merkez teşkilatına atanacak olanlar hariç, atandıkları yerde iki yıl fiilen görev yapmadan Bakanlığın başka yerdeki diğer idarelerine atanamayacak.

**Zorunlu çalışma süresinin hesabına, aylıklı izinde geçen sürelerden sadece 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamında alınan aylıklı izinler dahil edilmeyecek.

Bugün yayımlanan Yönetmelik

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2012 tarihli ve 28234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde yer alan “uluslararası ilişkiler,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “gümrük işletme,” ibaresi eklenmiş, (i) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“2) Kimyager kadrosuna atanabilmek için; sınavın son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu YDS’den en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,”

“m) Tüketici hakem heyeti raportörü kadrosuna atanabilmek için; 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen okulların herhangi birinden mezun olmak,

n) Fizikçi ve matematikçi kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “aylıklı” ibaresi “657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamında alınan aylıklı izin” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlardan, 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 12, 13, 13/A, 14 ve 16 ncı maddeleri kapsamında bulunanlar, X-Ray Operatörü, Dedektör Köpek İdarecisi ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görevlendirilenler ile merkez teşkilatına atanacak olanlar hariç, atandıkları yerde iki yıl fiilen görev yapmadan Bakanlığın başka yerdeki diğer idarelerine atanamazlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.