logo yeni

calisanlar2 copy

KPSS İLE YERLEŞTİRİLDİNİZ, PEKİ ŞİMDİ NE YAPACAKSINIZ?

Aktif . Yayınlanma KPSS Diğer

Merkezi yerleştirme, ÖSYM'nin bir tercih kılavuzu hazırlaması, daha sonra elektronik ortamda adayların tercihlerini alması ve adayları (B) grubu kadrolara; KPSS puanlarını, tercihlerini, kadro sayıları ve koşullarını göz önünde tutmak suretiyle bilgisayar ortamında yerleştirmesi şeklinde yapılır.

KPSS merkezi yerleştirmeleri yoluyla (B) grubu kadrolara yerleştirilecek memur adaylarına, bundan sonraki süreçle ilgili yardımcı olabilmek amacıyla memurunyeri.com olarak bu kılavuzu hazırlamış bulunuyoruz.

Adaylarımızın da bildiği üzere, ÖSYM Başkanlığı yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge göndermemekte ve adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenmektedirler. Kamu kurum ve kuruluşlar ise bu bilgileri elektronik ortamda ÖSYM'den almaktadırlar.

Bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atanmak için doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak ve bu kurum tarafından istenecek bilgi ve belgeleri yine bu kurum tarafından belirlenen tarihlerde ve belirlenen yerlere teslim edeceklerdir.

Memur adaylarının unutmaması gereken husus, ÖSYM'nin yaptığı işlemin sadece yerleştirme olduğu ve atama anlamına gelmediği, atama işleminin ise yerleştirme yapılan kurum tarafından gerçekleştirileceğidir.

ÖSYM'nin internet sayfasından yerleştirildiğinizi öğrendiğinizde yapmanız gereken hususlar:

1)HALEN DEVLET MEMURU OLARAK ÇALIŞIYOR İSENİZ:

Yerleştirildiğiniz kadroya(657 sayılı Kanun 4/A maddesi) atamanızın yapılması, halen çalıştığınız kurumun muvafakat vermesine bağlıdır. Yerleştirildiğiniz kuruma yapacağınız başvuruda, halen memur olarak çalıştığınızı ve çalıştığınız kurumu bildirerek, atanabilmeniz için gereken muvafakatin istenmesini belirtmelisiniz. Muvafakati, yerleştirildiğiniz kurum çalışmakta olduğunuz kurumdan isteyecektir. Süreci takip edebilir ve muvafakat verilmemesi durumunda yargı mercilerine başvurabilirsiniz. 

Eğer bir sözleşmeli pozisyona(399 sayılı KHK ya tabi) yerleştirilirseniz, memuriyetten istifa edip beklemeksizin ve muvafakata gerek olmaksızın söz konusu sözleşmeli pozisyonda göreve başlayabilirsiniz.

2)HALEN SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞIYOR İSENİZ:

Her ihtimali gözeterek, yerleştirmenizin yapılması üzerine değil, atamanızın yapılmasından sonra çalışmakta olduğunuz kurumdan istifa edip herhangi bir bekleme süresine tabi olmaksızın yeni görevinize başlayabilirsiniz.

3)HALEN MUVAZZAF ASKERLİK GÖREVİNİ YAPIYOR İSENİZ:

Yerleştirildiğiniz kuruma atama için istenilen evrakların yanı sıra “askerde olduğunuzu ve … tarihinde terhis olacağınızı” belirten bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Terhis tarihinden sonra yine daha önce vermiş olduğunuz dilekçenizi ilgi tutarak ve terhis belgenizi dilekçenize ekleyerek ilgili kuruma başvurmanız gerekecektir.

4)KAMUDA İLK DEFA GÖREV ALACAK İSENİZ:

4.a)Yerleştirildiğiniz kadroya atanmak istiyorsanız:

Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.

Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formunda kimlik, adli sicil, askerlik durum ve sağlık beyanında bulunurlar. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez. Adayların kimlik beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşımı Sistemi  üzerinden veya doğrudan nüfus cüzdanı kontrol edilerek teyit edilir. Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir. Adayların atama işlemleri, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda bulundukları tespit edilen adaylar hakkında yapılacak işlemler, atama başvuru formunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı olarak belirtilir.

4.a.1)Atanmak için gerekli bilgi ve belgeleri sağlayamayan adayların durumu:

Atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz. Bu adaylar yerleştirme için KPSS puanını kullandıkları için tekrar aynı sınav puanını merkezi yerleştirmelerde kullanamazlar. Yeni sınav dönemini bekleyip tekrar KPSS sınavına girmeleri gerekir.  

4.a.2)Atamanız yapıldığı halde belirtilen sürede göreve başlamamanız:

Atanmak için gerekli evrak ve bilgileri zamanında temin ederek kuruma başvurda bulunmanıza rağmen, atamanız yapıldıktan sonra belirtilen süre içinde görevinize başlamamanız halinde, hakkınızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Söz konusu maddede yer alan “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.” hükmü gereğince hem 1 yıl boyunca tekrar memuriyete girme hakkınızı hem de merkezi yerleştirme sonucu yerleştirildiğiniz için aynı sınav puanıyla tekrar yerleştirme hakkınızı kaybedersiniz.

4.b.) Yerleştirildiğiniz kadroya atanmak istemiyorsanız:

4.b.1.) Yerleştirildiğiniz halde atanmak istemiyor ve gerekli belgeleri kuruma teslim etmediyseniz:

Yerleştirildiğiniz halde atanmak istemiyorsanız ve bu sebeple kuruma başvuruda bulunmadıysanız, 657 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi hükümleri hakkınızda söz konusu olmaz yani 1 yıl boyunca Devlet memuriyetine girme yasağı sizi kapsamaz.

Ancak KPSS puanınızı yerleştirme amacıyla kullandığınız için bir daha aynı sınavın aynı puanıyla merkezi yerleştirmelere katılma hakkınızı kaybedersiniz.

4.b.2.)Yerleştirildiğiniz halde atanmak istemiyorsanız ve gerekli belgeleri kuruma teslim ettiyseniz:

Bu durumda henüz atamanız yapılmamış ise 63 üncü madde kapsamında 1 yıl memuriyet yasağının hakkınızda uygulanmaması için feragat dilekçesi vererek atama işleminizi durdurabilirsiniz. Ancak, feragat dilekçesi vermiş olsanız dahi kullandığınız KPSS puanını sonraki merkezi yerleştirmelerde tekrar kullanamazsınız.

Atamanızın yapılmış olması halinde, feragat dilekçesi vermiş olsanız dahi hem 63 üncü madde gereğince 1 yıl Devlet memuru olamazsınız,hem de yerleştirmede kullandığınız KPSS puanını tekrar kullanamazsınız. 

memurunyeri

       

           

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.