logo yeni

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

ktu

Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alım ilanı.

 

 

 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde,657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Lise'' 2014 KPSS (B) gurubu sınavı ile (KPSSP94) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.
BİRİMİ ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Farabi Hastanesi Başhekimliği Hemşire 1 Lise mezunu olmak, koroner yoğun bakımda en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek
Farabi Hastanesi Başhekimliği Hemşire 1 Lise mezunu olmak, ayaktan tıbbi tedavi ve poliklinik hizmetlerinde en az 4 (dört) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek.
Farabi Hastanesi Başhekimliği Hemşire 1 Lise mezunu olup nöroloji, nöroşirurji alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
Farabi Hastanesi Başhekimliği Hemşire 1 Lise mezunu olmak en az 5 (beş) yıl acilde çalışmış olmak ve belgelendirmek
Farabi Hastanesi Başhekimliği Hemşire 1 Lise mezunu olmak Adölesan alanında en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
1 Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.
2 Adaylar mezuniyetine göre Lise 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
3 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
4 Müracaatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar: Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5 Sonuçlar KPSS Puan sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 1 hafta içinde pdb.ktu.edu.tr.adresinde yayınlanacaktır.
6 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
7 Başvuru alımları 15.03.2015 tarihinden itibaren başlayıp 29.03.2015 tarihi mesai saati sonuna kadar devam edecektir. 29.03.2015 tarihinden itibaren yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1 Diploma veya mezuniyet belgesi örneği(Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka tarafımızdan görülecek ve fotokopisi alınacaktır) .
2 2014 KPSS Sonuç Belgesi.
3 Personel Dairesi Başkanlığının pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin edilecek başvuru dilekçesi.
4 Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5 1 Adet vesikalık fotoğraf (Dilekçeye eklenecektir).
6 Adaylar aranan nitelikler bölümündeki vasıfları belgelendirmek durumundadır.
7 SGK hizmet dökümü ve istenilen alanla ilgili tecrübe belgesi
8 Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Not: Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir. KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
         
 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.