logo yeni

ÇİVRİL BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

denizli civril

DENİZLİ İLİ

ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ

TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

a) 5393 sayılı belediyeler Kanununun 49.maddesi gereğince, boş bulunan , aşağıda , sınıfı, Unvanı adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu, belirtilen 1 adet tam zamanlı sözleşmeli teknik personel alımı yapılacaktır.

 

Unvanı

Sınıfı

Adedi

Öğrenim durumu

İnşaat mühendisi

TH

1

İnşaat Mühendisliği

Fakültesi Mezunu

1-)Giriş Sınav Şekli: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

2-)Sözlü Sınav Tarihi-Yeri: 26.01.2015 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar bile iptal edilir Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup, konusunda faaliyette bulunup en az 5 yıllık deneyimi olmak.

3.Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4.Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklik ve yaşlılık aylığı almamak ve başka bir kurum ile sözleşmesi bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların 19/01/2015-23/01/2015 tarihleri arasında Cuma günü 16:00 ye kadar Çivril Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-            Başvuru dilekçesi

2-            Öğrenim durum belgesi fotokopisi

3-            Nüfus cüzdan fotokopisi

4-            Sağlık raporu

5-            Adli Sicil Kaydı

6-            Özgeçmiş CV.-2 Adet Fotoğraf

7-            Yerleşim yeri belgesi.

8-            Erkek Adaylar için Askerlik Durum belgesi

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.