logo yeni

calisanlar2 copy

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (5-1-2021)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

istanbul uniİstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemiz  Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezlerinde  giderleri  Özel  Bütçeden gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye  ekli  28.06.2007  tarih  ve  26566  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin  (B)  fıkrasına  göre  2020  KPSS  (B)  grubu  puan  sırası  esas  alınmak  suretiyle  aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI KİŞİ SAYISI BÜTÇESİ UNVAN KODU BAŞVURU ŞARTLARI
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Perfüzyonist)
2 Özel Bütçe DS1 Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek
lisans yapmış olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(Laboratuvar)
4 Özel Bütçe DS2 Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı-Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından
mezun olmak.
RÖNTGEN TEKNİSYENİ 2 Özel Bütçe RT1 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
RÖNTGEN TEKNİSYENİ 3 Özel Bütçe RT2 Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı - Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik)
5 Özel Bütçe ST1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Patoloji Teknikeri)
2 Özel Bütçe ST2 Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar
Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Eczane Teknikerliği)
2 Özel Bütçe ST3 Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Anestezi Teknikeri)
1 Özel Bütçe ST4 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak
SAĞLIK TEKNİKERİ
(Ameliyathane Teknikeri)
1 Özel Bütçe ST5 Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği,
Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak
TOPLAM 22      


ARANILAN ŞARTLAR
1-Yeni  Tip  Korona  Virüs  (COVİD-19)  Pandemi  süresince  şehirlerarası  ulaşımın  kısıtlı olması nedeniyle İstanbul ili sınırları içinde ikamet eden kişiler başvuru yapabileceklerdir.
2-Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
3-Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
4-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
5-Başvuracak  adayların  2020  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavına  (KPSS)  girmiş  olmaları gerekmekte olup  Lisans için  2020  KPSS-P3;  Önlisans için  2020 KPSS- P93  ve  Lise  için  2020 KPSS- P94 puan türü esas alınacaktır.
6-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel  olarak  çalışmakta  iken  istifaen  görevinden  ayrılarak  sözleşmesi  feshedilenler;  fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular, ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuruadresinden   online   olarak   yapılacaktır. Müracaat  sonunda  adayların  beyan  ettikleri  Kamu  Personeli  Seçme  Sınav  Sonuçları  ÖSYM Başkanlığından   kurumumuz   tarafından   teyit   edilecektir.   Gerçeğe   aykırı   beyanda   bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvurular  Komisyon  tarafından  değerlendirildikten  sonra  sonuçlar  en  geç  7  iş  günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısın 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir.  Asil  kazananlar  atanmak  üzere  başvuru  yapmadığı  takdirde  ilan  edilen  yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
*Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.