logo yeni

calisanlar2 copy

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (14-12-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

karamanoglu mehmetbey uniKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü  maddesinin  (B) fıkrasına  göre  istihdam edilmek  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak üzere;  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararına  ekli  28.06.2007  tarih  ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Esaslar”da  yer  alan  ek  2’nci  maddesinin  (b)  fıkrasına  göre;  yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

İlan Sıra No Unvanı KPSS
Puan Türü
Bütçe Türü Adedi Aranan Nitelikler
1 Büro Personeli KPSS (P93) Özel Bütçe 1 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
2 Tekniker KPSS (P93) Özel Bütçe 1 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
3 Tekniker KPSS (P93) Özel Bütçe 1 Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Termik Santral Makineleri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
4 Teknisyen KPSS (P94) Özel Bütçe 1 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından mezun
olmak.
5 Teknisyen KPSS (P94) Özel Bütçe 1 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.


A - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak  adayların  yukarıda belirtilen  özel  şartlar ile 657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor
olmak.
3- İstenilen puan türünden en az 60 ve üzerinde puan almış olmak.
4- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise mezunları için 2018 KPSSP94, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puan türü esas alınacaktır. 5- Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden
İşe  Alınma  başlıklı  Ek  1.  Maddesinin  (b)  fıkrasına  eklenen  “Sözleşmeli  personelin,  hizmet sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmesinin  feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir  yıl  geçmedikçe  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  yeniden istihdam edilemez.”  hükmü  gereğince  başvuramazlar.  Bu  hükme  aykırı  durumu  tespit  edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1-  Adaylar  başvurularını,  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  günden  itibaren  15  gün içinde   Üniversitemiz   https://kmu.edu.tr   web   sayfasından   elektronik   ortamda   yapacaklardır. Başvuruda kimlik,  e-Devlet Kapısından da alınabilecek mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve  SGK  tescil  ve  hizmet  dökümü  sisteme  okunaklı  şekilde  yüklenmesi  gerekmektedir.  Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2-  Adaylar  https://kmu.edu.tr  adresinde  ana  ekranda  yapılan  duyuru  üzerinden  giriş yaptıktan sonra online başvuru sisteminde başvurmak istediği unvanı seçip, istenen bilgiler tam ve eksiksiz  doldurup  istenen  belgeleri  ilgili  alanlara  yükleyip  “Başvuruyu  Tamamla”  butonuna tıkladığında  online  başvurularını  tamamlamış  olacaklardır.  Adaylar  sadece  bir  kadro  ilanına başvuru  yapabilecektir.  İlgili  komisyonca  evrak  incelemesi  adayın  online  başvuruda  eklediği belgeler  üzerinden  yapılacak  olup  okunaklı  olmayan  belgeler  dikkate  alınmayacak  ve  başvuru geçersiz sayılacaktır.
3-   İstenilen   bilgiler   doldurulup   belgeler   yüklenip   “Başvuruyu   Tamamla”   butonuna tıklandıktan sonra başvuru süresince güncelleme yapılamayacak olup tüm sorumluluk adaya aittir. (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
4-   Gerçeğe   aykırı   belge  verenler   ya  da  beyanda  bulunanlar  hakkında  yasal   işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1-   KPSS   puan   sıralaması   sonrasında   asil   ve   yedek   adaylar   belirlenecektir.   KPSS puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde mezuniyet diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asil ve yedek adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7  (yedi)  iş  günü  içerisinde  Üniversitemiz  www.kmu.edu.tr  web  adresinden  ilan  edilecektir.  Bu ilan   tebliğ   mahiyetinde   olacağından   adaylara   ayrıca   yazılı   ve/veya   sözlü   bir   tebligat yapılmayacaktır.
2- İlan  edilen her bir pozisyonun  beş katı  kadar  yedek aday belirlenecektir.  Asil  olarak atanmaya   hak   kazanan   adayların   başvuru   yapmadığı,   feragat   ettiği   veya   adayın   şartları taşımadığının   tespit   edilmesi   halinde   yerine   ilan   edilen   yedek   adaylardan   sırasıyla   atama yapılacaktır.
3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.