logo yeni

calisanlar2 copy

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (27-11-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

ataturk kul dil tarih yuksekKültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında aşağıda unvanları gösterilen pozisyonlar için toplam 42 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI
POZİSYON KPSS PUAN
TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER SAYI  
Arşiv Uzmanı (1) KPSSP3 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Tarih Bölümü mezunu olmak.
2-Arapça veya Farsça dersi almış olmak. 3-Çeviri yazı bilmek.
4-İlgili alanda (Arşiv ya da çeviri yazı odaklı projelerde) en az 1
(bir) yıl proje deneyimi olmak.
9  
Arşiv Uzmanı (2) KPSSP3 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak.
2-Arapça veya Farsça dersi almış olmak. 3-Çeviri yazı bilmek.
4-İlgili alanda (Arşiv ya da çeviri yazı odaklı projelerde) en az 1
(bir) yıl proje deneyimi olmak.
2  
Arşiv Uzmanı (3) KPSSP3 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu olmak.
2-Arapça, Farsça veya Osmanlı Türkçesi derslerinden birini almış olmak.
3-Çeviri yazı bilmek.
4-İlgili alanda (Arşiv ya da çeviri yazı odaklı projelerde) en az 1 (bir) yıl proje deneyimi olmak.
1  
Tashihçi (1) Sadece mesleki uygulama sınavı 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arap Dili ve Edebiyatı veya Arapça Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak.
2-Farsça ve Osmanlı Türkçesi dersi almış olmak. 3-Çeviri yazı bilmek.
4-İlgili alanda (Çeviri yazı odaklı) en az 2 (iki) yıl proje deneyimi
olmak.
2  
Tashihçi (2) Sadece mesleki uygulama sınavı 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Fars Dili ve Edebiyatı veya Farsça Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak.
2-Arapça ve Osmanlı Türkçesi dersi almış olmak. 3-Çeviri yazı bilmek.
4-İlgili alanda (Çeviri yazı odaklı) en az 2 (iki) yıl proje deneyimi
olmak.
2  

 

Tashihçi (3) Sadece mesleki uygulama sınavı 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olmak.
2-Metin okuma ve düzeltme alanında en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak
3-Arapça veya Farsça dersi almış olmak.
4-Arapça veya Farsça’dan son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya dengi bir yabancı dil sınavında en az (D) seviyesinde puan aldığını belgelemek (Denkliklerde ÖSYM tarafından
belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.)
4
Mütercim- Tercüman (1) KPSSP3 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arap Dili ve Edebiyatı veya Arapça Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak.
2-Çeviri alanında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
3-Arapça’dan son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya dengi bir yabancı dil sınavında en az (B) seviyesinde puan aldığını belgelemek (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil
sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.)
1
Mütercim - Tercüman (2) KPSSP3 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Fars Dili ve Edebiyatı veya Farsça Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak.
2-Yazılı ve sözlü çeviri alanında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak. 3-Farsça’dan son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya dengi bir yabancı dil sınavında en az (B) seviyesinde puan aldığını belgelemek (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil
sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.)
1
Kütüphaneci KPSSP3 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunu olmak.
2-Arapça, Farsça veya Osmanlı Türkçesi derslerinden birini almış olmak.
3-Dijitalleştirme veya kataloglama projelerinde en az 1 (bir) yıl
deneyimli olmak.
4
Dizgi Operatörü KPSSP93 1-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım- Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın Teknolojileri önlisans programlarından birinden mezun olmak.
2-İlgili alanda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.
4
Büro Personeli (1) KPSSP3 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV Sinema; Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar, Radyo ve Televizyon veya Radyo-TV, Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf, Sinema TV-Fotoğraf, Sinema ve Dijital Medya lisans programlarının birinden mezun olmak.
2-İlgili alanda en az 1(bir) yıl deneyimli olmak.
1
Büro Personeli (2) KPSSP3 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Yeni Medya ve Gazetecilik, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın-Yayın lisans programlarının birinden mezun olmak.
2-İlgili alanda en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
2
Büro Personeli (3) KPSSP3 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.
2-İlgili alanda en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
1
Programcı KPSSP93 1-Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2-İngilizce’den son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya dengi bir yabancı dil sınavından en az (D) seviyesinde puan aldığını belgelemek. (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri" dikkate alınacaktır.)
3-İlgili alanda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.
5
Teknisyen KPSSP94 1-Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kuramlarından veya bu okullara denk mülga okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları veya Pano Montörlüğü dallarının herhangi birinden mezun olmak
2-İlgili alanda en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak.
2
Diğer Teknik Hizmet Personeli KPSSP3 1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Grafik, Grafik Sanatlar, Fotograf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarının birinden mezun olmak.
2-Web grafik ve tasarımı konusunda en az 2 (iki) yıl deneyimli
olmak.
1
TOPLAM   42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Arşiv Uzmanı, Kütüphaneci, Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Büro Personeli (3), Diğer Teknik Hizmet Personeli unvanlı pozisyona başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
c) Programcı ve dizgi operatörü unvanlı pozisyonlara başvuracaklar için önlisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
ç) Teknisyen unvanlı pozisyona başvuracaklar için ortaöğretim düzeyinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır
d) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)
b) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)
c) Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi.
ç) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi
d) Aranan niteliklerde deneyim şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayın SGK hizmet dökümü.
e) Aranan niteliklerde ders almış olma şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuracak adaylar için alınan dersleri gösteren onaylı transkript belgesi.
f) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Lisans, ön lisans için)
g) 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Ortaöğretim için)
ğ) Arşiv Uzmanı, Programcı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmişi (cv).
h) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.) ı) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
i) Çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda adayın yazılı beyanı.

3- BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:
a) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayın başvuruları geçersiz sayılacaktır.
b) Başvurular, sadece Kurumumuzun basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Postayla veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
c) Başvuruda, başvurulan sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin formun eksiksiz doldurulması ve bu ilanın 2. maddesinde belirtilen “Başvuruda İstenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
ç) Başvurular 30 Kasım - 04 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 04 Aralık 2020 saat:18.00’dır.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV, ATAMA VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
a) Tashihçi unvanlı pozisyona başvuran adaylar sadece mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaklardır.
b) Arşiv Uzmanı, Programcı, Mütercim-Tercüman unvanlı pozisyonlara başvuran adaylar ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılarak her bir pozisyon için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
c) Kütüphaneci, Teknisyen, Dizgi Operatörü, Büro Personeli ve Diğer Teknik Hizmet Personeli unvanlı pozisyonlara başvuran adaylar ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanacaktır.
ç) İlan edilen pozisyon sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir. İlan edilen pozisyon sayıları kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.
d) Atanmaya hak kazanan ancak süresi içinde başvurmayan, belgesini teslim etmeyen, atama hakkından feragat eden vb. nedenlerle ataması yapılmayan veya ataması iptal edilen adayların yerine sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde yedek listedeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.
e) Sonuçlar, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar
Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından duyurulacaktır.
f) Arşiv Uzmanı, Programcı, Mütercim-Tercüman, Tashihçi unvanlı pozisyonuna başvuranlardan mesleki uygulama veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından duyurulacak olup adaylara ayrıca bir tebligat veya bildirim yapılmayacaktır

TASHİHÇİ MESLEKİ UYGULAMA SINAV TARİHİ, YERİ VE KONUSU

Sınav Konuları Sınav Yeri Sınav Tarihi Sınav Saati  
Genel Kültür Atatürk Kültür Dil ve Tarih      
Alan Bilgisi
Türkçe Dil Bilgisi
Yüksek Kurumu
Ziyabey Cad. Nu: 19 06520
14-18 Aralık 2020 09:00-18:00  
Çeviri Yazı Balgat - Çankaya / ANKARA      
ARŞİV UZMANI SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE KONUSU
Sınav Konuları Sınav Yeri Sınav Tarihi Sınav Saati    
Genel Kültür Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Ziyabey Cad. Nu: 19 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA
       
Siyasi Tarih        
Osmanlı Paleografyası ve        
diplomatikası        
(Osmanlıca Belge Okuma ve 21-25 Aralık 2020 09:00-18:00    
Değerlendirme)        
Osmanlı Müesseseleri ve        
Kavramları        
Arşivcilik Terminolojisi        
MÜTERCİM-TERCÜMAN SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE KONUSU
Sınav Konuları Sınav Yeri Sınav Tarihi Sınav Saati    
Adayın Başvuru yaptığı ve öğrenim gördüğü yabancı dili konuşabilme, anlama ve kavrama yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla sözlü olarak verilen bir metni Türkçeye, Türkçe verilen bir
metni de yabancı dile çevirme.
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Ziyabey Cad. Nu: 19 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA
28 Aralık 2020 09:00-18:00    
PROGRAMCI SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE KONUSU
Sınav Konuları Sınav Yeri Sınav Tarihi Sınav Saati    
Programlama dilleri Atatürk Kültür Dil ve Tarih        
Web Tasarımı ve grafik
Veri tabanı yönetimi
Yüksek Kurumu
Ziyabey Cad. Nu: 19 06520
29 Aralık 2020 09:00-18:00    
İşletim sistemleri Balgat - Çankaya / ANKARA  

5-DİĞER HUSUSLAR
a) Sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelik tablosunda belirtilen bölümler dışında eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.
b) Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
c) İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.