logo yeni

calisanlar2 copy

ÇANAKKALE 18 MART SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (9-11-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

canakkale 18martÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇÖMÜ):
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 195 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

 

NO UNVANI KADRO ADEDİ KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
1 Hemşire 45 2020 KPSS P3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans
programından mezun olmak.
2 Hemşire 35 2020 KPSS P3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya En az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak
çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
3 Hemşire 44 2020 KPSS P3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki
deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
4 Hemşire 5 2020 KPSS P3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl
Ameliyathane Biriminde Hemşire olarak çalışmış olmak.
5 Diyetisyen 1 2020 KPSS P3 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
TÜRKAK TS EN ISO / IEC 17025:2017 İç Denetçi Eğitimi Belgesine sahip olmak.
6 Psikolog 1 2020 KPSS P3 Psikoloji lisans programından mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
7 Ebe 2 2020 KPSS P3 Ebelik Lisans programından mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
8 Biyolog 1 2020 KPSS P3 Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programından mezun olmak. Embriyolog Sertifikasına sahip olmak. En az 3 (üç)
yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
9 Fizyoterapist 1 2020 KPSS P3 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından
mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
10 Eczacı 2 KPSS Şartı Aranmamaktadır Eczacılık lisans programından mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
11 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. BT Anjiyografi Katılım Sertifikasına sahip olmak. Girişimsel Anjiyografi Bölümünde çalışmış olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki
deneyimi olmak ve belgelendirmek.
12 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
13 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Kalibrasyon
Laboratuvarları için) Sertifikasına sahip olmak.
14 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/E-IEC 17025 Laboratuvarlarda İç Denetçi Eğitimi ve TS-EN ISO/IEC 17020 Standardı Sertifikasına sahip
olmak.
15 Sağlık Teknikeri 2 2018 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
16 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Neonatal Resüsitasyon Sertifikasına sahip olmak. En az 5 (beş) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
17 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 10
(on) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
18 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. TÜRKAK - OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi (İLU)
Sertifikasına sahip olmak.
19 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir)
yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
20 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 4
(dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
21 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ön lisans programından mezun olmak.
22 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak. En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve
belgelendirmek.
23 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk
Değerlendirmesi Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı Eğitimi Sertifikasına sahip olmak ve sağlık kurum veya kuruluşlarında en az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak
ve bunu belgelendirmek.
24 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Tüp bebek merkezinde en az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi
olmak ve bunu belgelendirmek.
25 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
26 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. TURKAK ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi Belgesine sahip olmak.
27 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Nükleer Tıp Teknikleri ön lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
28 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön
lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
29 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Optisyenlik veya Optemetri ön lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
30 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez ön lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
31 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Diyaliz ön lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
32 Sağlık Teknikeri 5 2018 KPSS P93 Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
33 Sağlık Teknikeri 2 2018 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Dijital Panoramik, Sefalometrik Röntgen ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarını kullandığını belgelendirmek. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
34 Sağlık Teknikeri 2 2018 KPSS P93 Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
35 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak. En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Eğitimi TÜRKAK ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi (TSE)
Belgelerine sahip olmak.
36 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak. TÜRKAK ISO/IEC17025 Laboratuvar
Akreditasyon İç Tetkik Eğitimi Belgesine sahip olmak.
37 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak. TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Kalibrasyon Laboratuvarları için)
Sertifikasına sahip olmak.
38 Sağlık Teknikeri 1 2018 KPSS P93 Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programından
mezun olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
39 Hemşire 2 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 5 (beş) yıl Ameliyathane Biriminde Hemşire olarak çalışmış olmak
ve bunu belgelendirmek.
40 Hemşire 4 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Sağlık
Memurluğu dalının birinden mezun olmak.
41 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 4 (dört) yıl Kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitelerinde
Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
42 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. Hasta ve Engelli Bakım Sertifikasına sahip olmak. En az 1 (bir) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
43 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Neonatal Resüsitasyon Prog. Uygulayıcı Sertifikasına
sahip olmak.
44 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 2 (iki) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
45 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezunu olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitim Belgesine sahip olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
46 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. TÜRKAK 2019 OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi Sertifikası belgesine sahip olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi
olmak ve bunu belgelendirmek.
47 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17020 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak. En az 3 (üç) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu
belgelendirmek.
48 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 2 (iki) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
49 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 5 (beş)
yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
50 Hemşire 1 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 3 (üç) yıl koroner yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış
olmak ve bunu belgelendirmek.
51 Hemşire 4 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 3 (üç) yıl
mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
52 Hemşire 3 2018 KPSS P94 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Sağlık Memurluğu dalının birinden mezun olmak. En az 3 (üç) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. En az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış
olmak ve bunu belgelendirmek.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Genel Şartlar:
➢ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
➢ KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
➢ Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

Özel Şartlar:
➢ Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
➢ Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması
➢ Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
➢ Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
➢ Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.
➢ Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
➢ Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
➢ Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk
kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)
➢ Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.
➢ Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
➢ Adaylar deneyim için E-devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü
(Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
➢ Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
➢ Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için (Eczacı hariç) KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
➢ Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

ECZACI POZİSYONU İÇİN MÜLAKAT SINAVI
Eczacı pozisyonu için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların mülakat sınavı tarihi, yeri, saati ve şekli http://personel.comu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Mülakat sınavı sonucu değerlendirme listesi yine aynı adresten duyurulacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
➢ Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır (Eczacı pozisyonu hariç). KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.
➢ İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
➢ Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
➢ İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
➢ Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM
İlan ile ilgili sorular için; (0286) 218 18 20
Dahili: 10119 - 10120 - 10121
10122 - 10123 - 10132

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.