logo yeni

calisanlar2 copy

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (6-11-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

sakarya uygulamali bilimlerSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İLAN

SIRA NO

UNVANI

SAYISI

ÖĞRENİM DURUMU

KPSS

PUAN TÜRÜ

ÇALIŞTIRILACAK BİRİM

ARANAN NİTELİKLER

2020/05

Destek Personeli

1

Lisans

P3

Rektörlük

Lisans mezunu olmak, Bakanlık onaylı SRC-2 ve SRC- 3 belgelerine sahip olmak, E sınıfı Ehliyete en az 10 yıldır sahip olmak, MEB onaylı kurumlardan alınmış Güvenli ve Emniyetli Sürüş Teknikleri, Defansif ve İleri Sürüş Teknikleri belgelerine sahip olmak, Protokol ve Sosyal Davranış kuralları eğitimi sertifikasına sahip olmak.

Not: Alınacak Personel Makam Şoförü olarak çalıştırılacak olup esnek çalışma şartlarına uygun

çalışabilecek kişi olmalıdır.


Not: Alınacak Personel Makam Şoförü olarak çalıştırılacak olup esnek çalışma şartlarına uygun
çalışabilecek kişi olmalıdır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş
olmak).
4. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6. Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI:
Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfası https://ilan.subu.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen
belgelerle birlikte (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler), başvuru yapabilir. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek olup postadan kaynaklanan gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

İSTENEN BELGELER:
1. Başvuru formu (Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz)
2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3. Ehliyet fotokopisi
4. 1 adet vesikalık fotoğraf.
5. Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler)
6. 2020 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler)
7. Hizmet dökümü (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler)
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
9. Sertifikalar ve deneyim belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları https://ilan.subu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların https://ilan.subu.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin https://ilan.subu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
** Tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
*** Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ilanın her aşamasında düzetme yapma, ilanı iptal etme ve yerleştirme takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İLETİŞİM:
Adres : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı Kemalpaşa Esentepe Kampüsü, Üniversite Cad. Serdivan/ SAKARYA
Telefonlar : (0264) 616 01 34, (0264) 616 01 43
9011/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.