logo yeni

calisanlar2 copy

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (2-11-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

sivas bilim teknolojiSivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Unvanı Adedi Başvuru
Unvan Kodu
Aranan Nitelikler
Programcı 1 6580 En az (bilgisayar programcılığı alanında) Önlisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak veya Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İstatistik ve Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
-WEB Uygulama Geliştirme ve WEB tasarım konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.
-Tercihen PHP, Java veya .NET dillerinden en az ikisinde tecrübe sahibi olmak.
-Tercihen JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, JavaScript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak.
-Web servisleri, Web Sunucusu gibi teknolojilere hakim olmak.
-Veri tabanı sistemleri hakkında ve iyi düzeyde SQL bilgisine sahip olmak.
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil
düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
Sistem Programcısı 2 999993 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İstatistik ve Matematik bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak.
-En az 3 (üç) yıl bilişim teknolojilerinde deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.
-Tercihen VMware ESXi sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi sahip olmak,
-Tercihen Linux İşletim sistemleri (Redhat, Centos, Debian vb.) kurulum, yönetim ve bakım konusunda bilgi sahibi olmak,
-VBScript, Shell Script ve PHP dillerinden en az ikisini bilmek ve bunu belgelendirmek.
-MS Windows Server 2008, 2012 2016 işletim sistemlerinin kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak, Microsoft Active Directory altyapısının kurulum, yapılandırma, güncelleme, yönetimi konusunda ve ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
-Temel ağ (Network) ve güvenlik bilgisine sahip olmak,
-Veri depolama, SAN, NAS cihazları konusunda bilgi sahibi olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil
düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

 


AÇIKLAMALAR
1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
3) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
4) a) Adaylar Programcı kadrosuna başvuruda Önlisans düzeyinde başvuru yapıyorsa 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
b) Lisans düzeyinde başvurularda 2020 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
5) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvuru Yeri/Adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Mahallesi, Kardeşler Caddesi No:7/1 Merkez/SİVAS
Başvuru Tarihleri: Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (onbeş) gündür.
Adayların başvurularını yukarıda belirtilen tarihlerde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1) KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93, Lisans KPSSP3 sınav sonuç belgesi
2) Dil yeterlilik belgesi (İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde)
3) İş Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://personel.sivas.edu.tr/formlar )
4) Diploma Örneği (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
7) Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
8) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
9) İstenilen programlama diline ilişkin belgeler

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Programcı ve Çözümleyici, Sistem Programcısı pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınav şekli ve tarihi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://sivas.edu.tr) yayımlanacaktır.

Adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlan edilen pozisyonların atama süreçleri ayrıca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.