logo yeni

calisanlar2 copy

YÖK SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (27-10-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

yokYükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

657  sayılı  Kanunun  4/B  maddesi  uyarınca  istihdam  edilmek  üzere  sözleşmeli  uzman alınacaktır.

“Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar”ın  Ek  2.maddesinin  (c)  fıkrası uyarınca  alım  yapılacak  her  bir  unvan  için  boş  bulunan  sözleşmeli  personel  pozisyonunun  on katına  kadar  aday  arasından  Başkanlığımız  tarafından  gerçekleştirilecek  sözlü  sınav  başarı sırasına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

A. ÖZEL ŞARTLAR

  UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
1 UZMAN 1 Üniversitelerin Mühendislik, Fen-Edebiyat, İletişim, Eğitim, Güzel Sanatlar Fakültelerinin birinden mezun olmak.
HTML + CSS konusunda tecrübeli olmak. Photoshop, Illustrator programlarını kullanabilmek.
İngilizce,Almanca,Fransızca,Arapça dillerinin birinden KPDS,YDS,YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.
2 UZMAN 1 Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden
veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölüme
eşdeğerliliği kabul edilen bölümlerin birinden mezun olmak.
Adobe Illustrator, Adobe Indesing ve Adobe Photoshop
programlarını kullanabilmek.
Kitap,katalog,dergi vb. yayınların tasarımı, uygulaması ve
baskıya hazırlanması konusunda tecrübeli olmak.
İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dillerinin birinden
KPDS,YDS,YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (C)
düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B. GENEL ŞARTLAR
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.

I- İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
1. Başvuru formu (fotoğraflı ve imzalı)
2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi
3. 2020 KPSS P3  sonuç belgesi
4. Yabancı Dil Bilgisi seviyesini gösteren belge
5. Özgeçmiş
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını  gösterir belge

Başvurular ilan tarihinden itibaren www.yok.gov.tr sitesinde bulunan   başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda  belirtilen  belgelerle  birlikte  02.11.2020-16.11.2020  tarihleri  arasında  Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı  (Personel  Dairesi  Başkanlığı)  Üniversiteler  Mahallesi  1600.Cadde  No:  10 06800  Bilkent/Ankara  adresinde  olacak  şekilde  posta  ile  göndermek.  Postadaki  gecikmeler  ve diğer  sebeplerle  bu  tarihten  sonra  başvuranlar  ile  eksik  belge  ibraz  edenlerin  başvuruları  kabul edilmeyecektir.

II- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2020 KPSS P3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

III- DEĞERLENDİRME
Sözlü  sınavda  başarılı  olmak  için  100  tam  puan  üzerinden  en  az  70  tam  puan  alınması
zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.