logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU İHALE KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (16-10-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

kamu ihaleT.C. Kamu İhale Kurumundan:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kurumumuz tarafından 8 ila
11 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak sınav sonuçlarına göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere; aşağıda I/B bölümünde özel şartlar tablosunda gösterilen 6 (altı) pozisyon unvanı için toplam 13 (onüç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) (2) nci maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.),
4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, her bir pozisyon için aşağıda yer alan özel şartlar tablosundaki mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
6) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup, yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) Başvuru yapılacak her bir pozisyon için aşağıda özel şartlar tablosunda belirtilen nitelikleri taşımak.

Sıra No

Pozisyon Unvanı

Pozisyon Sayısı

Özel Nitelikler

Mesleki Tecrübe Süresi

Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanı

1

Kıdemli Uygulama Geliştirme Teknik Lideri

1

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 8 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 4 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde teknik lider olarak çalıştığını belgelemek*),

 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi

olmak kaydıyla VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

 • Geniş Ölçekli Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, RDMS ve/veya MIS konusunda deneyimli olmak,

 • .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API konularında

deneyimli olmak,

 • Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularına hâkim olmak,

 • Tasarım Şablonları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,

 • MS-SQL konusunda deneyimli olmak,

 • UML ile modelleme konusunda deneyimli olmak,

 • Proje Geliştirme Döngüsüne hâkim olmak,

 • Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak,

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) konusunda bilgi sahibi olmak,

 • CMMI konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

  • Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikası sahibi olmak.

  • PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.

8 yıllık mesleki tecrübe

4 Katı

2

Kıdemli Uygulama Geliştirici

2

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Tercihen 2 yıl büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştığını belgelemek*),

 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi

olmak kaydıyla, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

 • Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,

 • Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

 • Windows Active Directory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 • Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,

 • MS-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına hâkim) olmak,

 • .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB API konularında deneyimli olmak,

 • Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme

konularına hâkim olmak.

Tercihen;

  • Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikası sahibi olmak.

  • PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev almış olmak.

5 yıllık mesleki tecrübe

3 Katı

 

3

Ön Yüz Geliştiricisi

1

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, süreç analizi, iş analizi, sistem test, proje yönetimi veya kalite yönetimi konuları ile bu süreçlerin yönetimi konusunda, en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

 • HTML5 / CSS3 / UX deneyimine sahip olmak,

 • Jquery bilgisine sahip olmak,

 • AngularJS, ReactJS, NodeJs, Webpack, VueJs gibi teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Adobe Creative Cloud gibi tasarıma yönelik yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Responsive arayüz hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Stylus, Sass veya Less gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Bootstrap, Foundation veya herhangi bir CSS framework hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Farklı tarayıcılar, işletim sistemleri ve cihazlar arası uyumluluk problemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Microsoft WPF uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

 • MVC mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak.

3 yıllık mesleki tecrübe

2 Katı

4

Sistem Test Uzmanı

1

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, test edilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

 • Web tabanlı (çok katmanlı) uygulamaların sistem testi konusunda deneyimli olmak,

 • Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

 • .NET platformu ile geliştirilmiş uygulamaların sistem testi konusunda deneyimli olmak,

 • Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

 • UML ile modelleme konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

  • ISTQB Certified Tester Sertifikası sahibi olmak.

  • Selenium, Cucumber gibi test araçlarını kullanmış olmak.

5

İş Analisti

1

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, süreç analizi, iş analizi, sistem test, proje yönetimi veya kalite yönetimi konuları ile bu süreçlerin yönetimi konusunda, en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

 • Süreç tasarım ve yönetim araçlarında (Visio, Nimbus, ARIS vb.) deneyim sahibi olmak,

 • Süreç yönetim araçları (MS. Project, Microsoft TFS, JIRA ya da IBM Rational) konusunda deneyimli olmak,

 • BPMN 2.0 modelleme standardı konusunda bilgi sahibi olmak,

 • Müşteri ve hizmet odaklı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, planlama, organizasyon ve koordinasyon becerileri gelişmiş, ekip çalışmasına-işbirliğine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı olmak.

Tercihen;

  • ISO 20000 serisi standartlar konusunda bilgi sahibi olmak,

  • Six Sigma gibi iş süreçleri ve Toplam Kalite Yönetimi gibi kalite süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.

  • PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı

projelerde görev almış olmak.

6

Uygulama Geliştirici

7

 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, VB.NET, C#.NET dillerini iyi derecede bilmek,

 • Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme konusunda, XML, HTML, Javascript konularında deneyimli olmak,

 • Web teknolojileri performansı, güvenliği ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

 • Windows Active Directory konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 • Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında tecrübe sahibi olmak,

 • MS-SQL konusunda deneyimli (SP, Function, Triger, Transaction konularına hâkim) olmak,

 • .NET platformuna hâkim, Windows Servisleri, XML Web Servisleri ve WEB AP konularında deneyimli olmak,

 • Nesne temelli (Object Oriented) ve hizmet temelli (Service Oriented) uygulama geliştirme

konularına hâkim olmak.

Tercihen; • Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Sertifikası sahibi olmak.

   

* Büyük ölçekli bilgi işlem biriminin belirlenmesinde 375 Sayılı KHK’nın Ek 6 ncı maddesindeki kriterler esas alınacaktır.

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarına ait diploma denklik belgesi veya www.turkiye.gov.tr adresindeki e-Devlet uygulaması üzerinden alınan ve üstündeki barkod numarası veya onay kodu ile doğruluğu teyit edilebilen “Yükseköğretim Mezun Belgesi”,
2) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi (2018 veya 2019 yılı KPSSP3 puanı olmayan ve/veya üstündeki barkod numarası ya da onay kodu ile doğruluğu teyit edilebilen belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak kabul edilecektir.),
3) İngilizce dilinde yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı ya da bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge - Yabancı dil puanı olmayan ve/veya üstündeki barkod numarası veya onay kodu ile doğruluğu teyit edilebilen belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir.),
4) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.),
5) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),
6) Çalışma sürelerini gösteren belgeler (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki süreler dikkate alınacaktır.),
7) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
8) Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf,

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Başvurular 2 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 13 Kasım 2020 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Tüm başvurular elektronik olarak alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar sınava katılabilmek için; Kurumun resmi internet sitesinde (www.ihale.gov.tr) yer alan “Kamu İhale Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı” modülü içindeki “Sınav Başvuru Formunu” elektronik ortamda tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra, başvuru için istenen tüm belgeleri tarayıcıda (scanner) taratmak suretiyle söz konusu modüle yükleyerek elektronik ortamda başvurusunu tamamlamış olacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma elektronik ortamda ulaşmayan başvurular ile başvuru için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik ya da hatalı belge yüklenmiş başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır. (Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecektir.)

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (2018 veya 2019 yılı KPSSP3 puanı olmayan ve/veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile İngilizce dilinde yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanı olmayan ve/veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak dikkate alınır - Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) toplamı esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ilanda istihdam edileceği belirtilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir.)

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin bilgiler, Kurumun resmi internet sitesinden ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Sınav; sözlü sınav usulünde, Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında, 8 ila 11 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

VI. SINAV GİRİŞ BELGESİ:
Sınav Giriş Belgesi; sınava girmeye hak kazanan adaylarca, Kurumun resmi internet sitesinden temin edilecektir. Adaylara ayrıca Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecek olup, sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatlerine ilişkin bilgilere bu belgede yer verilecektir.
Adayların sınav esnasında, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

VII. SINAV KONULARI:
Sözlü sınavda adaylara, genel şartlar ile başvurulan pozisyon için özel şartlar tablosunda yer alan özel nitelikler bölümündeki konulara ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.

VIII. SINAV SONUCU:
Sınav sonucunda başarılı olan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecektir. Ayrıca Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak belirlenecektir.

IX. ÜCRET:
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sözleşme ücret tavanının, pozisyonlar itibariyle özel şartlar tablosunda belirtilen katlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Telefon: (312) 218 48 43
Faks : (312) 218 48 83
NOT : Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
Sınava ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden ilgililere duyurulacaktır.
Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.