logo yeni

calisanlar2 copy

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (12-8-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

pamukkale unvPamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Nitelik Kodu

Unvanı

KPSS Puan Türü

Kadro Sayısı

Aranılan Nitelikler

HM01

HEMŞİRE*

KPSS (P3)

127

Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

HM02

HEMŞİRE*

KPSS (P94)

10

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.

RT01

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

KPSS (P93)

9

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

VTR01

VETERİNER

KPSS (P3)

1

Veteriner lisans programından mezun olmak.

SKF01

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

KPSS (P3)

1

Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans programından mezun olmak ve bu öğrenim üzerine; Radyoterapi Fiziği, Diaznostik Fiziği, Nükleer Tıp Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği alanlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak veya lisansüstü eğitimin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer

olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

ST01

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSS (P93)

2

Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST02

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSS (P93)

4

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım

Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST03

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSS (P93)

7

Anestezi veva Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ST04

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSS (P93)

2

Diyaliz önlisans programından mezun olmak.

ST05

SAĞLIK TEKNİKERİ

KPSS (P93)

3

Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

LAB1

LABORANT

KPSS (P93)

2

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DSG01

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

KPSS (P3)

2

Perfüzvon lisans programı mezunu veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

DSG02

DİĞER SAĞLIK

PERSONELİ

KPSS (P93)

3

Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru yapamaz.

I. GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet memurları Kanun'unun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanun'unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 5- Erkek adaylar için askerlik hizmeti şartı aranmamaktadır.
6- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

II. ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Diploma, geçici mezuniyet belgesi veya kare kodlu E- Devlet çıktısı.
2- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
3- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularım başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen şartlara ilan tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları gerekmektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
Başvuru Tarihi:
Başvuru Başlangıç : 12.08.2020 (Mesai Başlangıcı) Başvuru Bitiş : 26.08.2020 (Mesai Bitimi)

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
2018 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 10 (on) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 22 59/1818 numaradan bilgi alınabilir. 6152/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.