logo yeni

calisanlar2 copy

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (28-7-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

firat uniT.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.

 

UNVANI

KADRO KODU

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Eczacı

FÜ-1

4

Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak,

(Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı

aranmamaktadır. Başvuran aday sayısının ilan edilen kadro sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava

diploma ve yabancı dil puanı ortalaması 75 puan ve üzerinde olan

adaylar alınacaktır. (Yabancı dil puanı olarak son 5 yıl içinde yapılan YÖKDİL sınavı veya ÖSYM yabancı dil sınavı (YDS) kabul

edilecektir. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav bilgileri ayrıca ilan edilecektir.)

Eczacı

FÜ-2

1

Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak,

(Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı

aranmamaktadır. Başvuran aday sayısının ilan edilen kadro sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava

diploma ve yabancı dil puanı ortalaması 75 puan ve üzerinde olan

adaylar alınacaktır. (Yabancı dil puanı olarak son 5 yıl içinde yapılan YÖKDİL sınavı veya ÖSYM yabancı dil sınavı (YDS) kabul

edilecektir. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav bilgileri ayrıca ilan edilecektir.)(Veteriner Fakültesine

bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam edilecektir)

Fizyoterapist

FÜ-3

5

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.

Psikolog

FÜ-4

3

Psikoloji lisans programından mezun olmak.

Diyetisyen

FÜ-5

2

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

Diyetisyen

FÜ-6

1

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin Enteral Parenteral ünitesinde en az 2 yıl çalışmış

olmak, Çocuk beslenmesi sertifikasına sahip olmak.

Biolog

FÜ-7

2

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler

Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.

Biolog

FÜ-8

1

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu

hastanelerinin moleküler mikrobiyoloji laboratuvarlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

Biolog

FÜ-9

2

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu

hastanelerinin biyokimya laboratuvarlarında en az 8 yıl çalışmış olmak.

Hemşire/Lisans

FÜ-10

224

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

Hemşire/Lise

FÜ-11

25

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık

Memurluğu Alanı Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Sağlık Memurluğu Dalların birinden mezun olmak.

Hemşire/Lise

FÜ-12

1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık

Memurluğu Alanı Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Sağlık Memurluğu Dalların birinden mezun olmak,

3. basamak kamu hastanelerinin ortopedi kliniğinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

UNVANI

KADRO

KODU

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Ebe /Lisans

FÜ-13

13

Ebelik lisans programından mezun olmak.

Ebe / Lisans

FÜ-14

1

Ebelik lisans programından mezun olmak, 3. basamak kamu

hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 5 yıl çalışmış olmak.

Ebe /Lise

FÜ-15

1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu

Alanı Ebelik Dalı veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Ebelik-Hemşirelik Dallarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin acil ünitesinde çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 5 yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri

/Anestezi / Önlisans

FÜ-16

11

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri

/Anestezi / Önlisans

FÜ-17

2

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden

mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinde en az 10 yıl çalışmış olmak,

Sağlık Teknikeri

/Radyoterapi/ Önlisans

FÜ-18

1

Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri

/Odyoloji/Lisans- Y.Lisans

FÜ-19

2

Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan

mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapmış olmak.

Sağlık Teknikeri /Pataloji/ Önlisans

FÜ-20

2

Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri

/Patoloji/ Önlisans

FÜ-21

1

Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans

programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri /Eczane/

Önlisans

FÜ-22

4

Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının

birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri /Fizik

Ted./ Önlisans

FÜ-23

2

Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi

önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri /Diyaliz/

Önlisans

FÜ-24

2

Diyaliz önlisans programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri

/Elektronörofizyoloji/ Önlisans

FÜ-25

2

Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri

/Paramedik/ Önlisans

FÜ-26

4

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve

Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil

Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri

/Paramedik/ Önlisans

FÜ-27

1

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve

Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde

çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 5 yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri

/Paramedik/ Önlisans

FÜ-28

1

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve

Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak, hastanelerin genel yoğun bakım ünitesinde en az 5 yıl çalışmış

olmak.

Sağlık Teknikeri /Çevre

Sağlığı/ Önlisans

FÜ-29

1

Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma,

Çevre Koruma ve Kontrol önlisans programlarının birinden mezun olmak.

UNVANI

KADRO KODU

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Sağlık Teknikeri

/Ortopedi/ Önlisans

FÜ-30

1

Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez önlisans programlarının

birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri

/Ameliyathane/ Önlisans

FÜ-31

2

Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane

Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri

/Radyoloji/ Önlisans

FÜ-32

1

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının

birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir)

Sağlık Teknikeri

/Radyoloji/ Önlisans

FÜ-33

1

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının

birinden mezun olmak. (Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam edilecektir)

Sağlık Teknikeri /Ağız

Diş Sağlığı/ Önlisans

FÜ-34

1

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş

Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

(Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir)

Laborant /Tıbbi

Laboratuvar/ Önlisans

FÜ-35

10

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Laborant /Tıbbi

Laboratuvar/ Önlisans

FÜ-36

1

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu

hastanelerinin Alerji-İmmünoloji laboratuvarlarında en az 10 yıl çalışmış olmak.

Laborant /Tıbbi

Laboratuvar/ Önlisans

FÜ-37

1

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin Mikrobiyoloji laboratuvar-larında en az 5 yıl çalışmış

olmak, IFA, Flow cytometri cihazlarını kullanmada deneyim sahibi olmak.

Laborant /Tıbbi

Laboratuvar/ Önlisans

FÜ-38

2

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

önlisans programlarının birinden mezun olmak, HPLC ve LC-MS

sertifikalarına sahip olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin HPLC ve LC-MS Laboratuvarlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

Diğer Sağlık Personeli

/TDS/Önlisans

FÜ-39

10

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun

olmak.

Röntgen Teknisyeni

/Radyoloji/ Önlisans

FÜ-40

7

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının

birinden mezun olmak.

Röntgen Teknisyeni

/Radyoloji/ Önlisans

FÜ-41

3

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin acil biriminde

en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 10 yıl hizmeti bulunmak, 128 kesit incisive tomografi cihazı eğitimi ve 3 T MR eğitimi almış olmak ve bu alanda deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

TOPLAM

 

362

 

 

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir
yıl geçmiş olmak,
3- Eczacı unvanı hariç, 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır.
Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemi
tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
2- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
4- Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
5- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
6- Görev/Hizmet belgesi sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu
kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi tarayarak sisteme
yükleyecektir.
7- Sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan istenen sertifikalar, okunaklı bir şekilde taranarak sisteme yüklenecektir.
8- Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.
9- Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2018/KPSS P94, önlisans mezunları için 2018/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2018/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 20 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1-Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi (Eczacı kadrosuna başvuran adaylardan istenmektedir.) 2-Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir)
3- Sertifika (Sadece sertifika şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir.)
4- Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim,
Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.