logo yeni

calisanlar2 copy

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (27-7-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

tuikTÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Başkanlığımız Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı, Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca 7 (Yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e - YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

1 - BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik,matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.
e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak. 

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı (2 kişi)

1. Java, Python, .Net Core, gibi dillerden en az bir tanesinde ve en az 3 (üç) yıllık web tabanlı uygulama geliştirme iş tecrübesine sahip olmak,
2. CBS Teknolojileri konularında bilgi sahibi olmak ve tercihen bu konuda proje geliştirmiş olmak,
3. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini kullanmış olmak,
4. GeoServer, Openlayers,Leaflet QGIS, PostGIS, WMS/WFS/WSC gibi açık kaynak CBS ürünleriyle uygulama geliştirmiş olmak,
5. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojileri (JavaScript, JQuery, Bootstrap, React,
AngularJS, Ajax) ile tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. OGC Web servisleri, REST/SOAP Servisleri, WebApi veya WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
7. Oracle Spatial, PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden en az birini kullanarak Coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu deneyimi bulunmak.

Tercihen;

a. Web tabanlı bir CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici olarak çalıştığını belgelemek,
b. GeoServer veya ArcGIS platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
c. ORM (Entity Framework, Hibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
d. Dağıtık coğrafi veritabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyim sahibi olmak,
e. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
f. Servis Odaklı Yaklaşımlar (SOA) ve Coğrafi web servisleri konusunda bilgi sahibi olmak,
g. Web teknolojileri güvenliği, performans iyileştirme ve testleri konusunda tecrübeli olmak.

Mobil Uygulama Geliştiricisi (1 kişi)

1. En az 2 yıl mobil uygulama geliştirme alanında deneyimli,
2. React Native, Redux veya benzeri state management kütüphanesi tecrübesine sahip olmak,
3. React Native ile iOS ve Android platformlarında uygulama geliştirmiş olmak,
4. HTML5, CSS3, AJAX konularında tecrübe sahibi olmak,
5. JavaScript, TypeScript, ES6 konularında tecrübe sahibi olmak,
6. Webpack, Npm ve Yarn hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Responsive design & adaptive design konularında tecrübe sahibi olmak,
8. UI, UX deneyim sahibi olmak,
9. Cihaz odaklı UI kurallarına hakim,
10. RESTFUL API, Web Api, JSON, XML, Web Servisler oluşturma ve entegre etme konusunda deneyim sahibi olmak,
11. Google Firebase, Realtime Database deneyim sahibi olmak,
12. App Store ve Google Play üzerinde uygulama yayınlama bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
13. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini kullanmış olmak,
14. Unit test ve fonksiyonel test konularında bilgi sahibi olmak,

 

Tercihen;

a. Native IOS ve/veya Android uygulamaları geliştirmiş olmak,
b. App Store veya Google Play Store'da referans uygulama gösterebilen,
c. .Net veya .Net Core ile geliştirme tecrübesi olmak,
d. Bilgi güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 kişi)

1. Java, Python, C#, C++ .Net Core gibi dillerden en az birinde ve en az 3 (üç) yıllık web tabanlı uygulama geliştirme iş tecrübesine sahip olmak,
2. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Desenleri (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier) ,Micro servisler, Windows servisleri ve web servisleri (SOAP, WCF, REST, WEP API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojileri (JavaScript, JQuery, Bootstrap, React,
AngularJS, Ajax) ile tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. İyi derecede SQL bilmek ve ilişkisel veritabanlarında (Oracle, Postgres vb.) tasarım ve geliştirme tecrübesine sahip olmak,
6. ORM kullanımı (Entity Framework, Hibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
7. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini kullanmış olmak,
8. Jira,Redmine gibi proje yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Unit test, UML ve XML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak.
Aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlıyor olmak;

◦ J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; ZK, JSP/Servlet, JSF, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X), teknolojilerinden en az ikisini kullanarak proje geliştirmiş olmak,
◦ JavaFX ile masaüstü projesi geliştirme tecrübesi bulunmak, Oracle ve gömülü veritabanları (SQLite, H2, Derby) hakkında bilgi sahibi olmak,
◦ Django, Django CMS ve/veya Python tabanlı web uygulama çatıları ve CMS yazılımlarına, Python veri analiz kütüphanelerine hakim olmak,
◦ Web teknolojileri HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript Frameworkler (AngularJS, Node.js, ReactJS, JQuery, Vue), Model-View-ViewModel(MVVM), Model View Controller(MVC) yazılım mimari deseni,
Ajax, CoffeeScript, Sass yazılım dilleri konularında en az üç tanesinde tecrübe sahibi olmak,
◦ .Net Core platformunda uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
◦ XML , JSON gibi veri formatları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
◦ Tasarım araçları konusunda bilgi sahibi (Adobe Photoshop, Adobe Illusrator ya da benzeri pixel veya vektörel tabanlı programlar), svg ve Icon font kullanımında bilgi sahibi olmak,
◦ CSS Grid, BEM, Responsive web design, semantic HTML, internationalization- localization gibi methodlar ve Document Object Model, Cross-Browser / Cross- Platform Development, Chrome Dev Tools gibi debug/test araçları ve SEO konusunda bilgi sahibi olmak,
a.Unit Of Work, Repository, veya benzeri tasarım desenleri konusunda tecrübeli ve Entity Framework, Dapper, LINQ ile proje geliştirmiş,
b.CI/CD (Continous Integration/ Continous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c.Cross-platform uygulama geliştirme ve Enterprise Container Platform (Docker, Rancher Labs,Openshift ) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a. Test yönelimli programlama araçları (JUnit vb.) ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
b. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,
c. Tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. Oracle Veritabanı ile SQL ve PL/SQL, Function,Stored Procedure/Package bazlı uygulama geliştirmiş olmak,
f. .Net Core platformunda uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,
g. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda Mobil Framework (Xamarin,Ionic,Cordova,QT,React Native,Flutter,vb.) ile mobil uygulama geliştirmiş olmak,
h. MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) sertifikalarına sahip olmak,
i. Oracle Certified Professional, Java EE 7 Application Developer Certification sertifikalarına sahip olmak.
Devops Mühendisi (1 Kişi)

1. En az 1 (bir) yıllık Devops ortamında geliştirme veya yönetimi konularında iş tecrübesine sahip olmak,
2. UNIX / Linux / Windows işletim sitemlerine konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Weblogic, Tomcat, JBoss,Nginx, kestrel,IIS uygulama sunucuları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Java, .NET Core uygulamaları ve yönetim araçları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. UNIX/Linux Shell Scripting, Oracle PL/SQL and PostgreSQL,MSSQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. (CI / CD) Sürekli Entegrasyon / Sürekli Dağıtım sürecini pipeline uygulama araçları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Microservice mimarisi teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. Sanallaştırma (vmware, xen, kvm, vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Yapılandırma Yönetim Araçları / Altyapı Otomasyonu (Docker, Ansible, Chef, Pupplet vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. İzleme / veri toplama araçları / tekniklerinde çalışma bilgisi (nagios, splunk, zenoss, syslog-ng, vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Scripting dilleri (shell, ruby/jruby, perl, python, powershell, etc) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. CI(Sürekli Entegrasyon) araçları (go.cd, teamcity, hudson, vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13. SCM araçları (svn, git, tfs, vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Derleme Araçları (ant, nant, rake,gradle ,maven etc) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. Paket Yönetimi (rpm, nuget, vb.) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

a. Devops&Agile metodolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
b. Oracle SQL, PL/SQL, SQL Tuning konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c. Uygulama sunucuları, sunucu uygulaması kapsayıcıları ve web sunucuları hakkında çalışma bilgisi olmak,
d. Konteyner mimarisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İş Analisti (1 Kişi)

1. Proje Yönetimi araçları (MS Project vb.) hakkında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2. Uygulama desteği, sistem ve yazılım ekipleri arasında koordinasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Teknik ve İdari şartname hazırlama ve ihale sürecinin takibi konusunda bilgi sahibi olmak,
5. UML, Yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi sahibi olmak,
6. Redmine, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
7. Her aşamada dokümantasyona inanmak ve dokümantasyon alışkanlığı olmak,
8. Analitik düşünce yapısına sahip olmak,
9. Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

a. Yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
b. ERP(Kurumsal Kaynak Planlama), YBS(Yönetim Bilgi Sistemi) projelerinde görev almış olmak,
c. Veri entegrasyonu projelerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
d. PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev yapmış olmak,
e. Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
f. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,
g. Certified Business Analysis Professional (CBAP) sertifikasına sahip olmak,
h. Certification of Capability in Business Analysis (CCBA) sertifikasına sahip olmak,
i. Managing Projects with Microsoft Project 2013 (MCP) sertifikasına sahip olmak,
j. Project Management Associate Certificate (PMA) sertifikasına sahip olmak,

 

2. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ - TARİHİ

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.

2.1. İstenilen belgeler

1.
İş Talep Formu
Başkanlığımız internet sitesi, www.tuik.gov.tr adresinden temin edilecektir.
2.
Özgeçmiş
Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar;başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.Aday özgeçmişini imzalayacaktır.
3.
Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler
Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge)
b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,
(Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans
mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
4.
Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi
ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
5.
En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler
Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.
Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge,
transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.
6.
KPSS Sonuç Belgesi
Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin
fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
7.
Yabancı Dil Belgesi
Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil
puanını gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
8.
Mezuniyet Belgesi
Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi.
9.
Sertifikalar
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır.
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

 

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer belgeler ile birlikte en geç 10/08/2020 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin ya da imzasız İş Talep formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, pozisyon ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı, Mobil Uygulama Geliştiricisi, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Devops Mühendisi, İş Analisti için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANIx 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)] Sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun,
sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen
sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir.

 

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 28/08/2020 tarihinde ilan edilecektir.Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

5. SINAV

5.1. Sınav Şekli ve Başarı
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.
Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.

5.2. Sınav Konuları
Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3. Sınav Yeri ve Tarihi
Sözlü sınav 01/09/2020 ile 04/09/2020 tarihleri arasında saat 09:30'da,Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya
/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

 

6. ÜCRET

Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyonlar için; aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

6.1. Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve sınava çağrılacak aday sayısı

Sıra No
Alınacak Kişi Sayısı
Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
Pozisyon
Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı
Tavanı
1
2
20
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı
2 Katına
kadar
2
1
10
Mobil Uygulama Geliştiricisi
2 Katına kadar
3
2
20
Yazılım Geliştirme Uzmanı
2 Katına kadar
4
1
10
Devops Mühendisi
2 Katına kadar
5
1
10
İş Analisti
2 Katına kadar
Toplam
7
70

 7. SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.
8. İLETİŞİM BİLGİLERİ
8.1. Adres bilgileri

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

8.2. Telefon bilgileri

Genel Şartlar ile İlgili Konular İçin

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı
Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar
Çankaya /ANKARA
+90 312 4547324
+90 312 4547306
+90 312 4547337
+90 312 4547327
+90 312 4547336
Özel Şartlarla İlgili Konular İçin

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı
Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı Yazılım Daire Başkanlığı
Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar
Çankaya / ANKARA

+90 312 4548478
+90 312 4547045
+90 312 4548485

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.