logo yeni

calisanlar2 copy

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (21-7-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

yokYükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ UZMAN ALIM İLANI

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli uzman alınacaktır.
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2. maddesinin (c) fıkrası uyarınca alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

A. ÖZEL ŞARTLAR

NİTELİK KODU

UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

1

UZMAN

1

Üniversitelerin Mühendislik, Fen-Edebiyat, İletişim, Eğitim, Güzel Sanatlar Fakültelerinin birinden mezun olmak.

HTML + CSS konusunda tecrübeli olmak.

Photoshop, Illustrator programlarını kullanabilmek. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dillerinin birinden KPDS/YDS veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

2

UZMAN

1

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölüme eşdeğerliliği kabul edilen bölümlerin birinden mezun olmak. Adobe Illustrator, Adobe Indesing ve Adobe Photoshop programlarını kullanabilmek.

Kitap, katalog, dergi vb. yayınların tasarımı, uygulaması ve baskıya hazırlanması konusunda tecrübeli olmak.

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dillerinin birinden KPDS/YDS veya eşdeğer

sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

3

UZMAN

1

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden mezun olup, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ana bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.

İngilizce dilinde KPDS/YDS veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine

sahip olmak.

4

UZMAN

1

Üniversitelerin İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölüme eşdeğerliliği kabul edilen bölümlerin birinden mezun olmak.

Kamera kullanma konusunda tecrübeli olmak.

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dillerinin birinden KPDS/YDS veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

5

UZMAN

1

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olup, avukatlık stajını yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dillerinin birinden KPDS/YDS veya eşdeğer

sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

6

UZMAN

1

Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi ile Edebiyat Fakültelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık veya Eğitim Fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölüme eşdeğerliliği kabul edilen bölümlerin birinden mezun olmak.

İngilizce dilinde KPDS/YDS veya eşdeğer sınavlardan en az (B) düzeyinde dil belgesine

sahip olmak.

7

UZMAN

2

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi veya Edebiyat Fakültelerinin birinden mezun olmak.

Arapça dilinde KPDS/YDS veya eşdeğer sınavlardan en az (B) düzeyinde dil belgesine sahip

olmak.


GENEL ŞARTLAR
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.
b) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da en az iki yıl askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

I - İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ - YERİ - TARİHİ
1. Başvuru formu (fotoğraflı ve imzalı)
2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi
3. 2018 KPSS P3 sonuç belgesi
4. Yabancı Dil Bilgisi seviyesini gösteren belge (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)
5. Deneyim istenen pozisyonlar için çalıştığına dair belge.
6. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
Başvurular ilan tarihinden itibaren www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 21.07.2020-30.07.2020 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Ankara adresinde olacak şekilde posta ile göndermek. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

II - BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2018 KPSS P3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

III - DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:
Uzman pozisyonu için sınav konuları mezuniyet alanları, deneyim istenen pozisyonlar için belirtilen alanla ilgili olacaktır. 5392/1-1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.