logo yeni

calisanlar2 copy

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (1-7-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

kutahya saglik bilimleriKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI

İLAN

SIRA NO

ADET

KPSS PUAN

TÜRÜ

AÇIKLAMALAR

Tekniker

01

1

KPSS P93

Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Teknolojileri Ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri, İnternet Ve Ağ Teknolojileri, Web Teknolojileri Ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Alanında en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

Büro Personeli

02

2

KPSS P3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Uluslararası İlişkiler lisans programı

mezunu olmak.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) İngilizce dilinden en az 60

puan almış olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak.

En az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

03

1

KPSS P3

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar teknik servis ustalık belgesine sahip olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ağ işletmenliği ustalık belgesine sahip olmak.

En az iki programlama dili bilmek ve bunu belgelendirmek.

En az 10 yıl hastane bilgi yönetimi ve sistemleri konusunda tecrübe sahip olmak ve bunu belgelendirmek

04

2

KPSS P93

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

En az 40 saat etkili konuşma ve diksiyon eğitimi sertifikası sahibi olmak.

En az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

AÇIKLAMALAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
11- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
12- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
13- Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
14- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
15- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvuru Yeri/Adresi:
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez

Başvuru Tarihleri :
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta / kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
5- Fotoğraf, (1 adet)
6 - Yabancı Dil Sonuç Belgesi, (İlan şartlarında belirtiliyor ise)
5- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)
6- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
7- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.