logo yeni

calisanlar2 copy

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (25-6-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

ataturk unvAtatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek
2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 466 sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Nitelik Kodu

Unvanı

Öğrenim

KPSS Puan

Türü

Kadro

Sayısı

Aranan Nitelikler

HM 01

Hemşire

Lisans

KPSS (P3)

200

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak

HM 02

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

73

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.

HM 03

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip

Olmak.

HM 04

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak.

İşyeri Hemşireliği Sertifikasına Sahip Olmak.

İlk Yardım Sertifikasına Sahip Olmak.

 

HM 05

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak

Neonatal Resusitasyon Programı(NRP) Sertifikasına Sahip Olmak

HM 06

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Hizmet Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip

Olmak.

HM 07

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.

Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Yanık Ünitelerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip

Olmak

HM 08

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Jinekoloji veya Obstetri Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak

Neonatal Resusitasyon Programı(NRP) Sertifikasına Sahip Olmak

HM 09

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Kardiyoloji Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip

Olmak

HM 10

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Beyin ve Sinir Cerrahisi Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip

Olmak

HM 11

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Tüp Bebek Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip

Olmak

HM 12

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitelerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak

İşyeri Hemşireliği Sertifikasına Sahip Olmak.

EB 01

Ebe

Lisans

KPSS (P3)

7

Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik Bölümü Mezunu Olmak

ST 01

Sağlık Teknikeri

(Tıbbi Görüntüleme Tek.)

Önlisans

KPSS (P93)

21

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunu Olmak

ST 02

Sağlık Teknikeri

(Tıbbi Sekreter)

Önlisans

KPSS (P93)

20

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Programı Mezunu Olmak

ST 03

Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar

Tek.)

Önlisans

KPSS (P93)

10

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Laboratuvar Teknolojisi Programlarının Herhangi Birinden Olmak

ST 04

Sağlık Teknikeri (Anestezi

Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

8

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak

ST 05

Sağlık Teknikeri

(Diyaliz Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

8

Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz Programı Mezunu Olmak

ST 06

Sağlık Teknikeri

(Yaşlı Bakım Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

6

Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakımı Programı Mezunu Olmak

ST 07

Sağlık Teknikeri (Eczacı Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

6

Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Hizmetleri Programı Mezunu Olmak

ST 08

Sağlık Teknikeri

(İlk ve Acil Yardım Tek.)

Önlisans

KPSS (P93)

7

Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak

ST 09

Sağlık Teknikeri (Patoloji Lab. Tek.)

Önlisans

KPSS (P93)

5

Yükseköğretim Kurumlarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Mezunu Olmak

ST 10

Sağlık Teknikeri (Ortopedik Protez

ve Ortez Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

5

Yükseköğretim Kurumlarının Ortopedik Protez ve Ortez Programı Mezunu Olmak

ST 11

Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Hiz.

Tek.)

Önlisans

KPSS (P93)

4

Yükseköğretim Kurumlarının Ameliyathane Hizmetleri Programı Mezunu Olmak

ST 12

Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinde Kalp ve Damar Cerrahisi İle Organ Nakli Ameliyatları Uygulamalarında En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Zor Hava Yolu Entübasyon Sertifikasına Sahip Olmak

ST 13

Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

ST 14

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım Tek.)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak

Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz

Etmeleri Gerekmektedir.)

ST 15

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım Tek.)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak

Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitelerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm

Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

ST 16

Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

1

Yükseköğretim Kurumlarının Fizyoterapi Programı Mezunu Olmak Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinde En Az 2 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri

Gerekmektedir.)

EC 01

Eczacı*

Lisans

 

5

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak

FTR 01

Fizyoterapist

Lisans

KPSS (P3)

5

Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu Olmak

PSK 01

Psikolog

Lisans

KPSS (P3)

3

Fakültelerin Psikoloji Bölümü Mezun Olmak

DYS 01

Diyetisyen

Lisans

KPSS (P3)

2

Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezun Olmak

BY 01

Biyolog

Lisans

KPSS (P3)

2

Fen veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü Mezun

Olmak

LBR 01

Laborant

Önlisans

KPSS (P93)

4

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Veya Laboratuvar Teknolojisi Programlarının Herhangi Birinden Olmak

RT 01

Röntgen Teknisyeni

Lise

KPSS (P94)

4

Sağlık Meslek Liselerinin Röntgen Teknisyenliği Bölümü Mezun

Olmak

DSP 01

Diğer Sağlık Personeli

(İlk ve Acil Yar.

Teknisyeni)

Lise

KPSS (P94)

10

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Sağlık Hizmetleri veya Acil Tıp Teknisyenliği Bölümlerinin Herhangi Birinden Mezun Olmak

DSP 02

Diğer Sağlık Personeli (Laboratuvar

Teknisyeni)

Lise

KPSS (P94)

6

Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuvar Hizmetleri veya Tıbbi Laboratuvar Bölümünden Mezun Olmak

DSP 03

Diğer Sağlık Personeli (Anestezi

Teknisyeni)

Lise

KPSS (P94)

6

Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi ve Reanimasyon Bölümünden Mezun Olmak

DSP 04

Diğer Sağlık Personeli (Biyomedikal Cihaz

Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

6

Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Mezunu Olmak

DSP 05

Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyon

Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

5

Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon Teknikleri Programı Mezunu Olmak

DSP 06

Diğer Sağlık Personeli (EEG-EMG

Teknikeri)

Önlisans

KPSS (P93)

4

Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizloji Programı Mezunu Olmak

DSP 07

Diğer Sağlık

Personeli (Kimyager)

Lisans

KPSS (P3)

2

Fakültelerin Kimya Bölümü Mezunu Olmak

DSP 08

Diğer Sağlık

Personeli (Optisyen)

Önlisans

KPSS (P93)

3

Yükseköğretim Kurumlarının Optisyenlik Programı Mezunu Olmak

DSP 09

Diğer Sağlık Personeli (Odyolog)

Önlisans

KPSS (P93)

3

Yükseköğretim Kurumlarının Odyometri Programı Mezunu Olmak

TOPLAM

466

 

* Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2 - Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3 - Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (P94) puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (P93) puanı, Lisan mezunları için 2018 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.
4 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
5 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41. maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı dununu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
6 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7 - Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Üniversitemizin https://hastaneilan.atauni.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. (Başvuru son günü saat 23.59’a kadar). Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sistemden istenilen bilgi ve belgelerini yüklediğinde başvuru tamamlanarak başvuru aday numarası oluşacaktır. Başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup eksik veya yanlış bildirimlerde sorumluluk adaya ait olacaktır. Süresinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)

ONLİNE BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1 - KPSS Sınav Sonuç Belgesi
2 - Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı) 3 - Askerlik Durum Belgesi
4 - Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet kapısından oluşturulmuş belge)
5 - Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika
6 - SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-devlet kapısı çıktısı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
KPSS puan sıralamasına göre (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.) yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde http://www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.atauni.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine (Araştırma hastanesi) şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.
Bilgi İçin;
Sağlık Araştırma ve uygulama Merkez Müdürlüğü kadrolarına yapılacak online başvuru desteği için ilgili telf : (0442) 231 14 16 Başvuru şartları ile ilgili Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Personel Özlük Birimine ait (0442) 344 66 40 / 66 41

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.