logo yeni

calisanlar2 copy

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (5-6-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

ktuKaradeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe),657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen ünvanlarda (*Eczacı hariç), yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Önlisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile KPSS93); "Lisans" 2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BİRİMİ

KOD

ÜNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Farabi

Hastanesi Başhekimliği

H01

Hemşire

51

Sağlık Yüksekokulu (Lisans) Hemşirelik Bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi

Başhekimliği

H02

Hemşire

5

Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak

Farabi

Hastanesi Başhekimliği

ST01

Sağlık Teknikeri

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerliği mezunu olmak, üniversite hastanesi yoğun bakım ünitelerinde n az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

Farabi Hastanesi

Başhekimliği

D01

Diyetisyen

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi

Başhekimliği

L01

Laborant

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) Tıbbi Laboratuvar bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi

Başhekimliği

ST02

Sağlık Teknikeri

4

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) ATT (Acil Tıp Teknikerliği) bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi

Başhekimliği

ST03

Sağlık Teknikeri

3

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) Anestezi Teknikerliği bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi

Başhekimliği

ST04

Sağlık Teknikeri

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) Ameliyathane Teknikerliği Programı bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi

Başhekimliği

RT01

Röntgen Teknisyeni

9

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans) Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak.

Farabi Hastanesi

Başhekimliği

DSP0 1

Diğer Sağlık Personeli

2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisan) Odyoloji Bölümü mezunu olmak

Farabi Hastanesi

Başhekimliği

E01

Eczacı

2

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak (KPSS Şartı aranmamaktadır, Mülakat sonucuna göre belirlenecektir.)

1

Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2

Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

3

Adaylar mezuniyetine göre; 2018 KPSS Lisans (B) grubu 2018 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına

girmiş bulunmalıdır. (Eczacı kadrosuna başvuracaklar hariç)

4

*Eczacı kadrosuna başvuracakların dikkatine!” Başvurularda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvel (sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanları) uyarınca KPSS şartı ve belgesi talep edilmeyecektir. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup sürece uygun olarak konuya ilişkin ayrıca duyuru

yapılacaktır.

5

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

6

MÜRACATLAR; ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün süre ile mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı http://www.ktu.edu.tr/personel-tum duyuru web adresinden yönlendirilen online başvuru bilgileri doldurulduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek “iş talep başvuru formu” bilgisayar ortamında doldurulup istenilen diğer belgelerle birlikte başvuru modülüne

yüklendikten sonra “Başvuru yap” butonuna basılarak online başvuru tamamlanır.

7

Sonuçlar ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde http://www.ktu.edu.tr/personel-

tumduyuru adresinde yayınlanacaktır.

8

4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre

geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1

Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası

2

2018 KPSS Sonuç Belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası

3

Nüfus cüzdanı örneği

4

Nüfus kayıt örneği (E-devletten alınmış)

5

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 Adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında dilekçesine eklenecektir).

6

Deneyim belgesi istenilen ünvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurum/kuruluş/firmalardan alınacak olup belge

başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve lgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

7

SGK hizmet dökümü ( E-Devletten barkodlu)

8

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev

yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylıhizmet belgesini başvuru modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Not 1:

Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler

Not 2:

*Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri

eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.