logo yeni

calisanlar2 copy

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (10-4-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

canakkale 18martÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre, 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 87 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

 

NO

POZİSYON

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

1

Hemşire

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans

Programından mezun olmak.Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

2

Hemşire

20

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans

Programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

3

Hemşire

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans

Programından mezun olmak.

4

Hemşire

1

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

5

Hemşire

2

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

6

Hemşire

2

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

NO

POZİSYON

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

7

Hemşire

1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu

Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

8

Hemşire

2

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu

Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

9

Hemşire

2

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı -

Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu

Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak

10

Ebe

5

Ebelik Lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

11

Sağlık Teknikeri

4

Radyoloji,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.Radyografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazlarını kullandığını belgelendirmek.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi

olmak ve bunu belgelendirmek.

12

Sağlık Teknikeri

1

Radyoloji,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.Radyografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazlarını kullandığını belgelendirmek.En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi

olmak ve bunu belgelendirmek.

13

Sağlık Teknikeri

1

Radyoloji,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

NO

POZİSYON

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

14

Sağlık Teknikeri

2

Radyoloji,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans kullanıcı Eğitimi

Sertifikasına sahip olmak, Anjio Bölümünde Çalışmış olmak, BT Anjiyografi Katılım Sertifikasına sahip olmak,

En az 3 (üç) yıl mesleki deneyimi olmak ve belgelendirmek.

15

Sağlık Teknikeri

1

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, ilk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

16

Sağlık Teknikeri

2

Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programından mezunu olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

17

Sağlık Teknikeri

1

Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programından mezunu olmak.

18

Sağlık Teknikeri

1

Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

19

Sağlık Teknikeri

1

Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programından mezun olmak.

20

Sağlık Teknikeri

1

Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

21

Sağlık Teknikeri

1

Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

22

Sağlık Teknikeri

1

Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

NO

POZİSYON

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

23

Sağlık Teknikeri

2

Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez önlisans programından mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

24

Sağlık Teknikeri

1

Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. En az 3 (üç) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

25

Sağlık Teknikeri

1

Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

26

Diğer Sağlık Personeli

1

Optisyenlik veya Optemetri Önlisans programından mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

27

Diğer Sağlık Personeli

3

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programından mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

28

Diğer Sağlık Personeli

1

Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama önlisans programından mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

29

Diyetisyen

2

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

30

Diyetisyen

1

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

31

Biyolog

2

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve

Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programından mezunu olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

32

Biyolog

1

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve

Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programından mezunu olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması. 3- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

• Adayların http://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
• Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
• Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi kabul edilmeyecektir.
• Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu reddedilecektir.
• Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
• Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Başvurusu Reddedilen adaylar evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.
• Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde yapılabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın (http://personel.comu.edu.tr/) web adresinden ilan edilecektir.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Asil hakkı kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:

İlan ile alakalı sorular için: İlknur DEMİR - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

İrfan Ekrem ULUTÜThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.