logo yeni

calisanlar2 copy

EGE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (9-4-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

egeEge Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre, aşağıda detayları yer alan unvanlarda Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

Unvanı

İlan

No

Bütçe

Adet

Aranan Nitelikler

Hemşire

H01

Özel

Bütçe

170

Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksek Okulların Hemşirelik

bölümlerinden mezun olmak.

Hemşire

H02

Döner Sermaye Bütçesi

21

Fakültelerin veya 4 yıllık Yüksek Okulların Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak.En az 1 yıl süreyle Yoğun Bakım deneyimi olmak veya Sağlık Bakanlığı onaylı

Yoğun Bakım Sertifikasına sahip olmak

Sağlık Teknikeri

S01

Özel Bütçe

7

Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Teknikerliği bölümü mezun olmak (Bu kadroya atananlar Merkezi

Sterilizasyon Ünitesinde çalıştırılacaktır.)

Sağlık

Teknikeri

S02

Özel

Bütçe

7

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme veya

Radyoloji bölümü mezun olmak

Sağlık Teknikeri

S03

Özel Bütçe

2

Meslek Yüksekokullarının Patoloji bölümü mezun olmak

Sağlık

Teknikeri

S04

Özel

Bütçe

3

Meslek Yüksekokullarının Diyaliz bölümü mezun olmak

Sağlık

Teknikeri

S05

Özel

Bütçe

4

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar bölümü

mezun olmak

Sağlık Teknikeri

S06

Özel Bütçe

7

Meslek Yüksekokullarının Eczane Teknikerliği bölümü mezun olmak

*Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz "https://www.ege.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen ve ya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
*Adaylar öncelikle "https://www.ege.edu.tr" adresinde yer alan duyurular kışındaki yer alacak online başvuru sayfasına giriş yaparak “ İş Başvuru Formunu” yer alan bilgiler ile talep edilen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip "Kaydet" düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
*Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır

A) Genel Şartlar:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanı, Ön Lisans Mezunları içinse KPSS(P93 ) esas alınacaktır.
5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

B) İstenilen Belgeler:
1- Başvuru Formu (Resmi Sitemizden doldurulacaktır )
2- Diploma Fotok,opisi ve Mezun Belgesi ( E-Devletten alınacaktır. ) 3- Fotoğraf (1 Adet)
4- KPSS Sonuç Belgesi 5- Kimlik Fotokopisi
6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge ( E-Devletten alınabilir )
7- Hizmet Belgesi / Sertifika (Aranan nitelikler kısmında belirtilen mesleki deneyimleri
gösterir onaylı belge/sertifika ile birlikte SGK Hizmet Dökümü )

C ) Diğer Bilgiler:
1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.
2) Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle 15 gün süreyle Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinden başvuru kabul edilecektir.
Başvuru formunu hatalı dolduran ya da Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3) Başvuru sonuçları asil liste ve 3 katı yedek olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
4) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması durumunda ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
5) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.
6) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı, http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
7) Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.
8) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler. Bu nedenle başvuru formununda İlan Numarasının ( H01,S02 ) kesinlikle doldurulması gerekmektedir.
Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat. Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959 -1928-1920

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.