logo yeni

calisanlar2 copy

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (3-4-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

kahramanmaras sutcu univerKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI KADRO SAYISI KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
HEMŞİRE 38 KPSSP3 Hemşirelik lisans programı mezunu olmak
EBE 1 KPSSP3 Ebelik lisans programı mezunu olmak.
BİYOLOG 1 KPSSP3 Biyoloji lisans programı mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla Üniversite Hastaneleri mikrobiyoloji laboratuvarları IFA biriminde en az 2 (iki) yıl çalışma tecrübesi olmak ve IFA biriminde çalışma ve değerlendirme sertifikasına sahip olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 KPSSP93 Patoloji ön lisans programı mezunu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ 2 KPSSP93 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) ön lisans programı mezunu olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 KPSSP93 Anestezi ön lisans programı mezunu olmak.

I- GENEL ŞARTLAR

1)- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2)- 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.
3)- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4)- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5)- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

1) Başvuru Formu (http://personel.ksu.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
3) Kimlik Kartı fotokopisi,
4) KPSS (B) grubu sonuç belgesi
5) Deneyim Belgesi ve Sertifika (İstenilen alanda çalıştığını gösterir belge ile birlikte SGK hizmet dökümü ve sertifika) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://personel.ksu.edu.tr) internet sitesinde belgeler ve formlar başlığı altında bulunan sözleşmeli personel iş talep başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler ile birlikte ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresine gönderilecektir.

Adaylar başvurularını başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresi üzerinden yapacaklardır.
Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Personel Daire Başkanlığının Mail adresine gönderilen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi (http://ksu.edu.tr) adresinden 10 iş günü içerisinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan kadronun 5 katı kadar, asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Avşar Yerleşkesi Kahramanmaraş adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

III- ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Dilekçe (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5x4,5 ebadında.)
3) Kimlik Kartı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
4) Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı.)
6) Mal Bildirim Beyannamesi (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir.)
7) Aile Bildirim Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir.)
8) Sabıka Kaydı

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.