logo yeni

calisanlar2 copy

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (27-3-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

balikesir uniBalıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin
(b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 21 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

POZİSYON

KODU

POZİSYON

ADET

NİTELİKLER

BÜTÇE

BİRİMİ

001

Eczacı

2

 • Eczacılık Fakültesi Mezun olmak.

 • KPSS şartı aranmamaktadır.

Özel

Bütçe

002

Hemşire

1

 • Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programından mezun olmak.

 • Sağlık Bakanlığı Diyaliz Hemşireliği sertifikasına sahip olmak veya kamu ve özel hastanelerde diyaliz hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

 • 2018 KPSS/P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış

olmak.

Özel Bütçe

003

Hemşire

10

 • Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik- Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.

 • 2018 KPSS/P94 puan türünden 80 ve üzeri puan

almış olmak.

Özel Bütçe

004

Hemşire

2

 • Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programından mezun olmak.

 • 2018 KPSS/P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış

olmak.

Özel Bütçe

005

Hemşire

1

 • Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programından mezun olmak.

 • Sağlık Bakanlığı yeni doğan yoğun bakım sertifikasına sahip olmak veya kamu ve özel hastanelerde yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

 • 2018 KPSS/P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış

olmak.

Özel Bütçe

006

Diğer Sağlık Personeli

1

 • Odyoloji Lisans Programından mezun olmak.

 • 2018 KPSS/P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.

Özel Bütçe

007

Diğer Sağlık Personeli

1

 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programından mezun olmak.

 • 2018 KPSS/P93 puan türünden 65 ve üzeri puan

almış olmak.

Özel Bütçe

008

Diğer Sağlık Personeli

1

 • Diyaliz Önlisans Programından mezun olmak.

 • 2018 KPSS/P93 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.

Özel Bütçe

009

Diğer Sağlık Personeli

1

 • Fizyoterapi Önlisans Programından mezun olmak.

 • 2018 KPSS/P93 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.

Özel Bütçe

010

Fizyoterapist

1

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programından mezun olmak.

 • 2018 KPSS/P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış

olmak.

Özel Bütçe

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında). Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.) 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 4- 2018 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Sağlık Bakanlığından onaylı Diyaliz Hemşireliği Sertifikası (Katılım belgesi kabul edilmeyecektir) veya aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi (Staj dönemi tecrübe olarak kabul edilmeyecektir)
6- Sağlık Bakanlığından onaylı yeni doğan yoğun bakım Hemşireliği Sertifikası (Katılım belgesi kabul edilmeyecektir) veya aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi (Staj dönemi tecrübe olarak kabul edilmeyecektir)
7- SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı Pozisyonu hariç) 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İLETİŞİM
0 266 612 14 00 Dahili: 101420-101422-101419
Mail Adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.