logo yeni

calisanlar2 copy

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI (25-3-2020)

Aktif . Yayınlanma Sözleşmeli İlanları

adnan menderes uniAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİ

NİTELİK KODU

ÜNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

ECZ01

ECZACI

1

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak.

PSK01

PSİKOLOG

1

Psikoloji bölümü Lisans programı mezunu olmak. En az 2 yıllık mesleki

deneyimli olmak.

PSK02

PSİKOLOG

1

Psikoloji bölümü Lisans programı mezunu olmak. En az 2 yıllık mesleki deneyimli, aile arabuluculuğu ve aile danışmanlığı sertifikalarına sahip

olmak.

DYT01

DİYETİSYEN

1

Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak. Gıda ve Su Sektöründe Hijyen eğitimi almış, Hijyen ve Sanitasyon ile Hasta

İlişkileri ve Stres Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

HM01

HEMŞİRE

60

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı

mezunu olmak.

HM02

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı

mezunu olmak. Hastanelerin Anestezi-Genel Yoğun Bakım ünitelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM03

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı

mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyimli olmak.

HM04

HEMŞİRE

3

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi sertifikasına sahip

olmak.

HM05

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı

mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki deneyimli, hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

HM06

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı

mezunu olmak. Hastanelerin Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış, iş sağlığı ve güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM07

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinde çalışmış, İş Sağlığı ve

Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

HM08

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı

mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyimli, Genel Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım sertifikalarına sahip olmak.

HM09

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı

mezunu olmak. Hastanelerin Onkoloji ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM10

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Yenidoğan Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım

Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM11

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış olmak.

HM12

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Hastanelerin KVC Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış

olmak.

HM13

HEMŞİRE

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Toplam en az 5 yıl mesleki deneyimli olmak.

HM14

HEMŞİRE

3

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hijyen ve

Sanitasyon ile Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

HM15

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Yenidoğan

Yoğun Bakım, Ameliyathane ve Genel Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM16

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 5 yıl

mesleki deneyimli, Hemodiyaliz Hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

HM17

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki deneyimli, dezenfeksiyon antisepsi sterilizasyon sertifikasına

sahip olmak.

HM18

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Kadın Doğum ve/veya Yenidoğan servislerinde toplam en az 5 yıl çalışmış, Geriatri ve Yaşlı Bakım Hemşireliği eğitimi almış

olmak.

HM19

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl

mesleki deneyimli, anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi almış olmak.

HM20

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Genel Yoğun Bakım ve/veya Günü Birlik Servislerinde en

az 1 yıl çalışmış olmak.

HM21

HEMŞİRE

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyimli olmak.

HM22

HEMŞİRE

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyimli olmak.

HM23

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Kadın

Doğum servislerinde çalışmış, Yenidoğan İşitme Tarama Programı Uygulayıcı eğitimine katılmış olmak.

HM24

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin Koroner, Genel, Anestezi, Çocuk, Nöroloji

Yoğun Bakım ünitelerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak.

HM25

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

Hastanelerin Kadın Doğum, Acil, KBB, Üroloji ve Genel Cerrahi servislerinde toplam en az 1 yıl çalışmış olmak.

HM26

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

Hastanelerin Yenidoğan ve Acil yoğun bakım ünitelerinde, Kadın Doğum, Genel Cerrahi servislerinde toplam en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM27

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

Hastanelerin Kardiyoloji ve Anjiyo birimlerinde toplam en az 2 yıl çalışmış olmak.

HM28

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. KVC

Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım ve Genel Cerrahi Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM29

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hijyen ve

Sanitasyon, Hasta ve Yaşlı Bakımı sertifikalarına sahip olmak.

HM30

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Genel Cerrahi, Ortopedi, Pediatri, Dahiliye, Üroloji ve Kadın Doğum

servislerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak.

HM31

HEMŞİRE

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

Hastanelerde toplam en az 2 yıl ameliyathane hemşiresi olarak çalışmış, Ameliyathane kalite sorumlusu deneyimine sahip olmak.

ST01

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Tıbbi Görüntüleme önlisans mezunu olmak. Hastanelerde toplam en az 1

yıl çalışmış, Hijyen ve Sanitasyon ile Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

ST02

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Tıbbi Görüntüleme önlisans mezunu olmak. Hastanelerde toplam en az 5

yıl çalışmış, Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi sertifikasına sahip olmak.

ST03

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki

deneyimli, İleri EKG eğitimi almış olmak.

ST04

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Odyometri Önlisans mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki deneyimli,

işitme tarama programı uygulayıcı eğitimine katılmış olmak.

ST05

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans mezunu olmak. Hijyen ve Sanitasyon ile Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi sertifikalarına sahip

olmak.

ST06

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

Radyoterapi Önlisans mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyimli, İlk Yardım Eğitmeni yetki belgesine sahip olmak.

ST07

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. En az 2 yıl mesleki

deneyimli olmak.

DSH01

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olmak. Hastanelerde en az 2 yıl mesleki deneyimli, Hasta İlişkileri ve

Stres Yönetimi sertifikasına sahip olmak.

NOT: *Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

*ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

I- GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
İstenen Belgeler;
1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)
2) 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3) Öğrenim Belgesi
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) 1 Adet Resim

6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.